Utbildningsenheten

Utbildningsenheten (UtbE) ingår i Luftstridsskolan och syftar till att stötta, samordna, kvalitetssäkra och utveckla flygvapnets utbildningsverksamhet. Enheten ansvarar även för officersutbildningarnas stridskraftsskeden då kadetterna inriktar sig mot flygvapnet.

Examen vid Luftstridsskolan Foto: Mats Gyllander

Enheten utgörs av huvudlärare för krigsvetenskap, ledarskap, militärteknik och fysiskt stridsvärde samt handläggare för den grundläggande soldatutbildningen (GU), specialistofficersprogrammet (SOU), officersprogrammet (OP) och högre specialistofficersprogrammet (HSOU).

Vidare ansvarar enheten för utformning och implementering av trebefälssystemet och dess karriärvägar i flygvapnet, detta under ledning av flygvapnets utbildningsförvaltare.

I tätt samarbete med Högkvarteret, Flygstaben, Försvarshögskolan, militärhögskolorna i Halmstad och på Karlberg samt Försvarsmaktens funktionsskolor och flygvapnets skolor skapas förutsättningar för flygvapnets fortsatta personalförsörjning och den individuella kompetensutvecklingen.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat