Utbildningsenheten

Utbildningsenheten innehåller avdelningar för skolsamordning, övningssamordning och frivilligutbildning. Enheten innehåller också en kompanistomme för genomförande av grundläggande militär utbildning, GMU och kompletterande militär utbildning, KMU.

Examen vid Luftstridsskolan Foto: Mats Gyllander

Frivilligavdelningen
Frivilligavdelningen planerar och samordnar all frivilligutbildning inom flygvapnet. Avdelningens personal deltar även i genomförandet av vissa utbildningar.

Frivilligavdelningen är uppdelad i sektioner som genomför verksamhet från Halmstad, Linköping, Luleå, Ronneby, Såtenäs och Uppsala.

Övningsavdelningen
Övningsavdelningen sammanhåller övningar inom flygvapnet.

Avdelningen representerar flygvapnet i planering av övningar på försvarsmaktsnivå nationellt och internationellt.

Skolsamordningsavdelningen
Skolsamordningsavdelningen samordnar all grundläggande officersutbildning inom flygvapnet.
Avdelningen planerar och genomför FOK/KMU för flygvapnet

GMU-kompaniet
GMU-kompaniet är en organisatorisk stomme som bemannas efter uppgifter över tiden. 

Kompanistrukturen innehåller kompaniledning och fyra plutoner.
Kompaniet innehåller inga fasta befattningar.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1000
Så här har vi räknat