basbefälsskolan

Basbefälsskolan, BBS är funktionsskola för Flygbasförbanden.

Foto: Lasse Jansson
Foto: Försvarsmakten
Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

BBS ansvarar för:

 • Chefs- och stabsutbildning inom flygbasförbandssystemet, från pluton- till bataljonnivå.
 • Flygbasspecifika utbildningar
 • Implementering av taktikutveckling
 • Simulatorstöd för flygbasförbandens behov
 • Personaluppföljning av samtliga personalkategorier inom flygbasförbandsystemet
 • Utbildning inom ramen för European Air Group, EAG
 • Hundtjänsten inom LSS.
Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
 • Förkortning: LSS
 • Ort: Uppsala
 • Yrkesofficerare: 542
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
 • Civilanställda: 77
 • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16