FLYGBEFÄLSSKOLAN

Flygbefälsskolan är en flygvapengemensam skola för flygande personal med fyra huvuduppgifter.

FBS genomför kurser för all personal i flygtjänst, personaluppföljning för flygande personal, ge ut utbildningsanvisningar för flygtjänst samt följa upp flygtjänst och ledning av flygtjänst på förband.

All personal som har någon typ av flygtjänst utbildar sig vid FBS vid ett eller flera tillfällen. Eleverna är rotechefer, gruppchefer, divisionschefer, flygchefer eller instruktörer. Kurserna är teoretiska. Ingen flygande verksamhet bedrivs vid FBS utan praktiken sker vid flottiljerna.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16