FLYGBEFÄLSSKOLAN

Flygbefälsskolan är en flygvapengemensam skola för flygande personal med fyra huvuduppgifter.

Flygförare genomför en så kallad step-brief inför ett flygpass under övningen Trident Juncture 18 i norska Bodö.

Swedish pilots conducting step-brief before flight during Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen. 

Sweden is contributing to Trident Juncture 18 by providing qualified troops from all Swedish Armed Forces combat forces. This exercise will enhance our ability to defend Sweden and our national capabilities, while also strengthening our cooperation with Finland, the US, Norway and NATO. Our naval and air forces will be preparing for their future participation in the rapid-reaction NATO Response Force (NRF) during the exercise, and Army troops will be on exercises to reinforce brigade capability. Host nation support will also be provided to NATO troops based in Sweden during the exercise.
Trident Juncture 18 is one of NATO’s biggest exercises and will be taking place in Norway in the autumn of 2018. The aim of this exercise is to test the rapid-reaction NATO Response Force (NRF). It comprises a troop exercise which will be taking place between 25 October and 7 November, and a command exercise which will be taking place from 14 to 23 November.
Flygförare genomför en så kallad step-brief inför ett flygpass under övningen Trident Juncture 18 i norska Bodö.

Swedish pilots conducting step-brief before flight during Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen. 

Sweden is contributing to Trident Juncture 18 by providing qualified troops from all Swedish Armed Forces combat forces. This exercise will enhance our ability to defend Sweden and our national capabilities, while also strengthening our cooperation with Finland, the US, Norway and NATO. Our naval and air forces will be preparing for their future participation in the rapid-reaction NATO Response Force (NRF) during the exercise, and Army troops will be on exercises to reinforce brigade capability. Host nation support will also be provided to NATO troops based in Sweden during the exercise.
Trident Juncture 18 is one of NATO’s biggest exercises and will be taking place in Norway in the autumn of 2018. The aim of this exercise is to test the rapid-reaction NATO Response Force (NRF). It comprises a troop exercise which will be taking place between 25 October and 7 November, and a command exercise which will be taking place from 14 to 23 November.
Piloter förbereder sig inför flyguppdrag. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Flygvapnet anordnar mediadag med pressresa under flygvapenövningen 2018. Mediadagen innefattar static display på Ärna, förevisning av luftlandsatt luftvärn med helikopter 14 och spridd klargöring av JAS 39 på Kalmar flygplats. Därefter gick resan vidare till Ämari Air Base i Estland för en static display av svenska, franska, estniska flygplan och en brittisk spaningshelikopter samt franska basförband.

Ämari Air Base Estland. Static Display med Fransk Mirage 2000, Brittisk Wild Cat helikopter, Svensk JAS 39 och estniska AN-2 och Albatross L39 föregicks av föredrag om F 7 Såtenäs. Svenska ambassadören i Estland med entourage deltog. Under flygningen från Estland mot Uppsala mötte svenska JAS 39 upp och eskorterade den svenska pressen en bitpå vägen.
En rote Jas 39 Gripen. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Flygbefälsskolan genomför kurser för all personal i flygtjänst, personaluppföljning för flygande personal, ger ut utbildningsanvisningar för flygtjänst samt följer upp flygtjänst och ledning av flygtjänst på förband.

All personal som har någon typ av flygtjänst utbildar sig vid Flygbefälsskolan vid ett eller flera tillfällen. Eleverna är rotechefer, gruppchefer, divisionschefer, flygchefer eller instruktörer. Kurserna är teoretiska vilket innebär att det inte bedrivs någon flygande verksamhet vid Flygbefälsskolan. Den praktiska tillämpningen sker istället vid flottiljerna.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat