FLYGBEFÄLSSKOLAN

Flygbefälsskolan är en flygvapengemensam skola för flygande personal med fyra huvuduppgifter.

Piloter förbereder sig inför flyguppdrag. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
En rote Jas 39 Gripen. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Flygbefälsskolan genomför kurser för all personal i flygtjänst, personaluppföljning för flygande personal, ger ut utbildningsanvisningar för flygtjänst samt följer upp flygtjänst och ledning av flygtjänst på förband.

All personal som har någon typ av flygtjänst utbildar sig vid Flygbefälsskolan vid ett eller flera tillfällen. Eleverna är rotechefer, gruppchefer, divisionschefer, flygchefer eller instruktörer. Kurserna är teoretiska vilket innebär att det inte bedrivs någon flygande verksamhet vid Flygbefälsskolan. Den praktiska tillämpningen sker istället vid flottiljerna.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat