Kontakta luftstridsskolan

  • Förkortning: LSS
  • Telefon: 018 - 19 60 00
  • E-post:
  • Adress: Box 645
  • Postnummer: 751 27
  • Ort: Uppsala
  • Besöksadress: Uppsala garnison

Kontaktpersoner på Luftstridsskolan

Anna Siverstig

Förbandschef, Överste
E-post:
Överste Anna Siverstig, chef Luftstridsskolan

Kristoffer Olofsson

Kommunikationschef
E-post:

Helena Söderqvist

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 018-19 60 23
E-post:
Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat