Kontakta luftstridsskolan

Luftstridsskolan

  • Förkortning: LSS
  • Telefon: 018 - 19 60 00
  • E-post:
  • Adress: Box 645
  • Postnummer: 751 27
  • Ort: Uppsala
  • Besöksadress: Uppsala garnison

Kontaktpersoner på Luftstridsskolan

Robert Nylén

Chef för Luftstridsskolan, Överste
E-post:
Chef Luftstridsskolan överste Robert Nylén.

Kristoffer Olofsson

Tf Kommunikationschef
E-post:

Joakim Bärleving-Öhman

Rekryteringskoordinator
E-post:

Helena Söderqvist

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 018-19 60 23
E-post:
Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 1 000
Så har vi räknat