Stridslednings- och luftbevakningsskolan

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) är en del av Luftstridsskolan i Uppsala.

Flygstridsledare i stridsledningscentralen Eagle under övningen Trident Juncture 18. Under övningen leder och övervakar flygstridsledarna flyguppdragen.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.
Flygstridsledare i stridsledningscentralen Eagle under övningen Trident Juncture 18. Under övningen leder och övervakar flygstridsledarna flyguppdragen.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.
Flygstridsledare har som uppgift att leda stridspiloter i luften. Detta görs från så kallade stridsledningscentraler som finns på flera olika platser i landet. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Flygstridsledare vid stridsledningscentral Eagle under övning Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.
Luftbevakare kallas ibland för luftens detektiver. Det är deras uppgift att identifiera de farkoster som upptäcks av vår radar. Foto: Carl Törner/Försvarsmakten

På StrilS utbildas blivande officerare som skall arbeta som luftbevakningsoperatörer eller flygstridsledare på någon av strilbataljonens stridslednings- och luftbevakningscentraler (StriC). En luftbevakningsoperatör arbetar med övervakning av svenskt luftrum och en flygstridsledare leder våra stridsflygplans aktiviteter i luften.

Båda officerskategorierna (officer och specialistofficer) utbildas här, alltså både studenter vid Försvarshögskolans officersprogram som genomför termin 4 och 5 (de så kallade VFU-terminerna) samt kadetter vid specialistofficersutbildningen som genomför termin 2 och 3 (specialistofficersutbildningens fackskede). Båda kategorierna har gemensamt att de på StrilS får lära sig verka inom kommande befattning som luftbevakningsoperatör eller flygstridsledare. Det sker genom en stor mängd operatörsutbildning och träning i simulatorer som är identiska med StriC. Det ingår också teknikutbildning som till exempel systemkunskap och radarlära, samt ledarskapsutbildning för att man skall kunna verka som framtida chef, medarbetare och även utbildare.

På StrilS utbildas även officerare som redan tjänstgör i Strilbataljonen genom olika vidareutbildningar. Det kan handla om befattningsutbildningar som leder till nya operatörsroller eller allmänna fördjupningskurser. Några exempel på dessa yrkes- och befattningskurser är luftbevakningsledarutbildning, chefsflygstridsledarutbildning och systemutbildningar.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat