STRIDSLEDNINGS- OCH LUFTBEVAKNINGSSKOLAN

StrilS står för Stridslednings- och luftbevakningsskolan och är en del av LSS i Uppsala.

Utbildning i simulator Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

På StrilS utbildas blivande officerare som skall arbeta som luftbevakningsoperatörer eller flygstridsledare på någon av Strilbataljonens StriC (stridslednings- och luftbevakningscentraler). En luftbevakningsoperatör arbetar med övervakning av svenskt luftrum och en flygstridsledare leder våra stridsflygplans aktiviteter i luften.

Båda officerskategorierna (officer och specialistofficer) utbildas här, alltså både studenter vid FHS officersprogram som genomför termin 4 och 5 (de så kallade VFU-terminerna) samt kadetter vid specialistofficersutbildningen som genomför termin 2 och 3 (specialistofficersutbildningens fackskede). Båda kategorierna har gemensamt att de på StrilS får lära sig verka inom kommande befattning som luftbevakningsoperatör eller flygstridsledare. Det sker genom en stor mängd operatörsutbildning och träning i simulatorer som är identiska med StriC. Det ingår också teknikutbildning som t ex systemkunskap och radarlära, samt ledarskapsutbildning som syftar mot att man skall kunna verka som framtida chef, medarbetare och även utbildare.

På StrilS utbildas även officerare som redan tjänstgör i Strilbataljonen genom olika vidareutbildningar. Det kan handla om befattningsutbildningar som leder till nya operatörsroller eller allmänna fördjupningskurser. Några exempel på dessa yrkes- och befattningskurser är:

  • luftbevakningsledarutbildning
  • chefsflygstridsledarutbildning
  • systemutbildningar

Elever vid LSS StrilS inkvarteras i elevförläggning Röbo som ligger alldeles utanför LSS vakt. På garnisonen finns mycket goda möjligheter till fysisk träning med bland annat simhall, gym, terrängspår med mera. 

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16