Hemvärnet ökar sin sjukvårdsförmåga

Med en ny sjukvårdstropp får Hemvärnet en utökad förmåga att omhänderta både skadade och sjuka. Troppen består av samma utrustning som armén, marinen och flygvapnet kommer att få, vilket även ökar Hemvärnets interoperabilitet med försvarsgrenarna.

Sjukvårdsgruppen från Stockholmsbataljonen på den nya kompanisamlingsplatsen.
Sjukvårdsgruppen från Stockholmsbataljonen på den nya kompanisamlingsplatsen.
Sjukvårdsgruppen från Stockholmsbataljonen på den nya kompanisamlingsplatsen. Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten.

– Det här är mycket positivt. Sjukvård är en av förbandets viktigaste funktioner. Det säkerställer möjligheter för ett gott stridsvärde. Vetskapen hos personalen att det finns god sjukvårdsförmåga stärker moralen i förbandet, säger Claes Ivgren, generalläkare i Försvarsmakten.

Tropparna kommer att bestå av sjukvårdare, sjuksköterskor och bilförare med modern utrustning. Troppen kan vidta förebyggande medicinska åtgärder, omhänderta både skadade och sjuka samt vid behov evakuera till fortsatt sjukvård. Hemvärnets sjukvårdskedja minskar därmed risken att belasta den civila sjukvården på ett felaktigt sätt nära stridsfältet. Tillsammans med de nya renodlade TCCC-utbildningarna blir sjukvårdskedjan nu även Nato-interoperabel.

Utrustningen i de nya sjukvårdstroppar är samma som de som försvarsgrenarna kommer att få. Det gör det enklare för de olika delarna av Försvarsmakten att samarbeta, exempelvis genom att kunna samgruppera, och i framtiden eventuellt docka, till andra varandras sjukvårdsenheter. Det blir också enklare att hålla gemensamma utbildningsinsatser över försvarsgrensgränserna.

– Det är viktigt för Försvarsmakten att vi har ett system för sjukvård. Det skapar goda förutsättningar för interoperabilitet, säger Claes Ivgren.

Enligt gällande materielplan kommer sjukvårdstropparna börja levereras ut till hemvärnsförbanden med start efter sommaren och sedan under en tvåårsperiod. Militärregiongruppernas sjukvårdsinstruktörer kommer genomföra instruktörsutbildning under våren och planen är att befattningsutbildningen av hemvärnssjukvårdare och kompanisjuksköterskor till de nya sjukvårdstropparna kan starta under början av 2025, gärna ännu tidigare. Utvecklingen gör att Hemvärnet kommer att behöva rekrytera fler till sjukvårdsbefattningar.

– Det här är en otrolig förmågehöjning då vi kommer att kunna utföra mer vård. Tidigare har vi delvis varit beroende av civil sjukvård men nu blir vi mycket mer självständiga, säger Mårten Hellebro, gruppchef på 242:a sjukvårdskompaniet.

Rikshemvärnsstaben utvecklar i nuläget tillsammans med militärregionerna och med stöd av bland annat Försvarsmedicinscentrum det försvarsmedicinska innehållet till den nya kursen. Kursen blir nio dagar lång och bygger på att man i en föregående kurs lärt sig traumaomhändertagande enligt TCCC-konceptet. I kursen ingår även utbildning på den nya troppmaterielen. Från och med 2025 planeras även leveranser av ett stort antal nya moderna sjuktransportfordon till hemvärnets sjukvårdstroppar.