17 april är Uniform på jobbet-dagen

Uniform på jobbet-dagen är en dag när aktiva inom Hemvärnet, som vill och kan, bär uniform på sin civila arbetsplats.

Ung militärklädd person i butik
Ung militärklädd person i butik
Butiksanställd hemvärnssoldat visar sitt engagemang i Hemvärnet under Uniform på jobbet-dagen. Foto: Jessica Dahlin/Försvarsmakten
Man i militäruniform i en skolkorridor
Robin arbetar som skolkurator och är även hemvärnssoldat. Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten

Uniform på jobbet-dagen är en viktig och gemensam aktivitet för Hemvärnet. Den syftar till att bidra till försvarsvilja, folkförankring och synliggöra Hemvärnet som en viktig del i försvaret av Sverige.
– I dessa tider är det viktigare än någonsin, säger rikshemvärnschef Laura Swaan Wrede.

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten, vars uppgift är att verka över hela konfliktskalan – från insatser i fred och i kris till väpnad strid i krig. Hemvärnssoldater har civila arbeten som de lämnar under ett par veckor per år för att vara en viktig del av Sveriges försvar.

Uniform på jobbet-dagen genomförs årligen onsdag vecka 16. I år är det den 17 april. Det innebär att du, under dagen, kanske möter personer i försvarsmaktens uniform på din arbetsplats eller i ditt flöde på sociala medier under hashtagen #uniformpåjobbetdagen.

Vem kan bära uniform på Uniform på jobbet-dagen?
Uniform på jobbet-dagen är ett frivilligt åtagande för hemvärnssoldater att få bära uniform på sin civila arbetsplats efter att ha fått tillstånd från sin arbetsgivare.