Neptune Strike 23 med sikte på mål

I mitten av november deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för att öva på en av sina huvuduppgifter, att leda in markmålsbekämpande stridsflyg. Genom Neptune Strike 23 har Nato och Sverige visat på ytterligare samarbete och närvaro i Östersjöområdet.

Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23 Foto: William Gelang/Försvarsmakten
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23 Foto: William Gelang/Försvarsmakten
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23
Svenska och polska eldledare under Neptune Strike 23 Foto: William Gelang/Försvarsmakten

Neptune Strike 23 gick av stapeln mitt i det grådaskiga novembervädret på polsk mark. Den svenska marinen deltog med JTAC (Joint Terminal Attack Controller) samt eldledare från Kustjägar och Amfibiekompaniet, alla hemmahörande från Stockholms Amfibieregemente, Amf1. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor övades markmålsbekämpning med stridsflyg.

– Ledningen av stridsflyg mot markmål tillsammans med andra nationer gick näst intill sömlöst då taktik och procedurer är av NATO-standard vilket betyder att alla som utbildas till JTAC ställs mot samma mål och krav. Vi från Amf1 är vana att jobba med amerikaner, men polska motsvarigheter var nytt och en mycket positiv upplevelse, säger en sergeant vid JTAC från Kustjägarna.

I mitten av november 2023 deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för att öva på en av sina huvuduppgifter, att leda in markmålsbekämpande stridsflyg. Genom Neptune Strike 23 har Nato och Sverige visat på ytterligare samarbete och närvaro i Östersjöområdet.
Stridsflyg från Storbritannien, Polen och Spanien leddes in. Foto: William Gelang/Försvarsmakten

Läget kring Östersjön

Det senaste året har Östersjön präglats av flertalet sabotage. Gasläckorna vid Nord Stream 1 och 2 samt skadorna på de finsk-estniska undervattensledningarna är något som Sverige och Nato tar på stort allvar. Neptune Strike 23 är en av de övningar där Nato tillsammans med partnernationer får chansen att påvisa sina styrkor och förmågor att försvara Östersjön och kringliggande partnernationer. Från den svenska Försvarsmakten deltog armén med fallskärmsjägare och flygvapnet med stridsflyg vilket gav ytterligare dimension av samarbete mellan de svenska försvarsgrenarna.

– Övningen flöt på förvånansvärt felfritt i alla hänseenden, mycket till förtjänst av armén och våra vänner vid Fallskärmsjägarna som var huvudsakligt planeringsansvariga för övningen, fortsätter sergeant B.

Flera nationer tillsammans

För att bibehålla ett starkt försvar krävs övningar som dessa för att utveckla förmågor och tillsammans med Nato utbyta kunskaper som gynnar försvaret av Östersjön och kringliggande partnernationer. Neptune Strike började inledningsvis med en grundlig genomgång av de flygplansförmågor som de svenska enheterna inte är vana att arbeta med, för att sedan utvecklas till ett längre anfallsmoment och skarpskjutning med stridsflyg från Storbritannien, Polen och Spanien. JTAC och eldledarna utmanades i sina nya kunskaper och fick arbeta med många olika flygande plattformar samtidigt som tillsammans bidrog till att lösa den tilldelade stridsuppgiften på sitt egna sätt.

– En mycket bra övning för att genomföra bekämpning tillsammans med andra nationer och snart kanske även allierade. Det är alltid lika imponerande hur mycket mer man lär sig av att samarbeta med kollegor från andra nationer, avslutar sergeant B.