Hemvärnet diskuterade framtidsfrågorna

Det kommande Natomedlemskapet, Ukraina och Hemvärnets avgörande roll för Sveriges försvar. Det var de största frågorna under rikshemvärnstinget 2023, som hölls i Gävle 10-12 november. Hundratals förtroendevalda hemvärnssoldater från hela landet samlades för att diskutera stridskraftens utveckling.

ÖB
ÖB
Överbefälhavaren var tydlig med att ett starkt hemvärn bidrar till en operativt starkare försvarsmakt. Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten
Swaan Wrede
Hemvärnssoldater fick möjligheten att ställa frågor till rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede. Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten.

Under tinget talade bland andra försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist. Alla tre talade om det kommande svenska Natomedlemskapet och kriget i Ukraina. De tog även upp Hemvärnets betydelse. 

– Jag vill understryka att jag och regeringen verkligen värdesätter det arbete som Hemvärnet gör. Ni lägger tid och energi vid sidan av det vanliga arbete som ni har, oavsett om det handlar om eftersök, krigsförbandsövning eller utbildning av ukrainska soldater. Jag vill rikta ett stort tack till er alla, säger försvarsminister Pål Jonsson.

Hemvärn
Tinget innehöll även en panelfrågestund med överbefälhavaren Micael Bydén, försvarsministern Pål Jonson och Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet.  Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten.

ÖB berömde potentialen

Hemvärnets unika karaktär underströks. 

– Hemvärnets signum, den höga beredskapen, är helt nödvändig och kommer vara så även framgent. När jag möter er ute i verksamheten slås jag av den enorma potential som finns i hemvärnssoldatens civila kompetens. Det finns ingenting som bättre bygger förtroende för Försvarsmakten än när vi verkar och syns, över ytan och hela tiden, säger Micael Bydén, överbefälhavare. 

När jag möter er ute i verksamheten slås jag av den enorma potential som finns i hemvärnssoldatens civila kompetens.

Micael Bydén, överbefälhavare

Hemvärnets högsta instans

Rikshemvärnstinget är Hemvärnets högsta instans i medinflytandesystemet och bidrar till att utveckla organisationen. I tinget behandlar förtroendevalda förslag och frågor som rör Hemvärnet i hela landet, 114 motioner lämnades in till årets ting. Hemvärnssoldaterna får möjligheten att vara delaktiga, påverka och att deras frivillighet och engagemang tillvaratas. Ordförande för rikshemvärnstinget är rikshemvärnschefen. 

Hemvärn
Under årets Rikshemvärnsting behandlades 114 motioner, under de senaste åren har allt fler motioner skickats in, vilket visar på det stora engagemanget från soldaterna. Foto: Filippa Lundberg Blixt/Försvarsmakten.

– Ännu en gång visar rikshemvärnstinget på vilket enormt engagemang som finns inom hemvärnet. När vår stridskraft liksom övriga Försvarsmakten står inför stora förändringar är medinflytandet extra viktigt. Det här var mitt första ting som rikshemvärnschef och ordförande. Jag är väldigt tacksam för den tid och det hårda arbete som våra frivilliga lägger på att göra hemvärnet ännu bättre, säger rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede. 

Laura Swaan Wrede
Rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede. Foto: Försvarsmakten

Tinget genomförs vartannat år och ansvaret för arrangemanget skiftar mellan militärregionerna, detta år anordnades det av Mellersta militärregionen.