Sverige och Finland övar försvar

Den här veckan övar Sverige och Finland gemensamt för att utveckla förmågan att tillsammans försvara respektive lands territorium. Övningen genomförs främst i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten.

Sverige och Finland övar tillsammans
Sverige och Finland övar tillsammans
Övningen är planerad av Sverige och Finland tillsammans och berör både den operativa och taktiska nivån. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Sverige och Finland övar tillsammans
Förtöjda båtar från Sverige och Finland. Svensk stridsbåt 90 till vänster, finsk landstigningsbåt till höger. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Sverige och Finland övar tillsammans
I övningen deltog också förband från Armén. Här med en granatkastargrupp. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Sverige och Finland övar tillsammans
Svenska amfibiesoldater och finska kollegor från Nylands brigad deltog i övningen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Sverige och Finland övar tillsammans
Under övningen användes UAV för spaning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

– Övningar av den här typen stärker den svensk-finska förmågan att lösa olika uppgifter, men sänder också en skarp signal att vi är beredda att försvara våra gemensamma intressen mot en eventuell angripare, säger Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande chef för operationsledningen.

Övningen är planerad av båda länderna tillsammans och berör både den operativa och taktiska nivån. Alla försvarsgrenar och militärregioner deltar samt enheter från Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens tekniska skola och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Från Finland deltar kustjägarförband och stödenheter.

Försvarssamarbetet med Finland och Sverige omfattar både fred, kris och krig.