Kurs mot Northern Coasts

Idag kastade korvetten HMS Nyköping loss från Karlskrona i ett härligt sensommarväder. Tillsammans med ett EOD-team från Fjärde sjöstridsflottiljen samt stabsofficerare från bland annat sjöstridsskolan ska besättningen delta i den stora övningen Northern Coasts 23.

HMS Nyköping är en korvett ur Visbyklassen.
HMS Nyköping är en korvett ur Visbyklassen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Den marina övningen Northern Coasts, Noco, är en återkommande multinationell övning som har genomförts i Östersjön varje år sedan 2007. Övningen initieras av Tyskland och leds, planeras och genomförs i år gemensamt av den tyska, estniska och lettiska marinen. Noco-23 genomförs 9-22 september 2023 och äger rum i östra Östersjön, främst runt de baltiska staterna. Övningen omfattar bland annat sjöövervakning, kust- och luftförsvar, ytstrid, och landstigningsoperationer i syfte att utveckla samarbete och interoperabilitet mellan de deltagande nationerna. Årets övning är den största hittills med fler än 3000 deltagare och ett 30-tal fartyg från elva nationer.

Inte bara övning

Men korvetten och EOD-teamet kommer inte bara att öva utan även evalueras.

– Under NOCO kommer vi genomföra övning och evaluering i syfte att kontrollera vår egen förmåga, exempelvis röjdykning, mot Natos krav. Vi kommer också få möjlighet att knyta nya kontakter och öva tillsammans med andra förband, säger Victor Nielsen, plutonchef EOD, 4.sjöstridsflottiljen.

Evalueringen görs av utsända Nato-officerare på såväl korvetten som EOD-teamet.

I september 2023 deltar HMS Nyköping och ett EOD-team i marinövningen Northern Coasts 23. Fler än 3000 deltagare och ett 30-tal fartyg övar i Östersjön mellan den 9-22 september.
Personalen i EOD-gruppen är specialister på ammunitionsröjning på land och i vatten. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Viktigare än någonsin

Säkerhetsläget i omvärlden fortsätter att präglas av osäkerhet, komplexitet och snabba skeenden. Genom att delta i Noco23 förbättras svenska marinens förmåga att genomföra integrerade operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet.

– Det allvarliga omvärldsläget gör vårt deltagande i Noco 23 extra viktigt. Vi visar närvaro och vår förmåga och vilja att samarbeta med andra nationer men framför allt med Nato, säger Viktor Tornerhjelm som är fartygschef på HMS Nyköping.