AE 23 avslutad: "Vi har tagit kliv, inte bara steg. Framför allt inom bekämpning"

Övningen Archipelago Endeavor 23 är nu avslutad. Vid årets genomförande har svenska och
amerikanska amfibie- och marinkårsförband tagit ytterligare steg i att tillsammans lösa uppgifter i skärgårdsmiljö.

Motorbåt till havs

– Det som är unikt med Archipelago Endeavor är att vi övar i skärgården och testar det vi kallar ”kill-chain”. Vi övar på att hitta ett mål, bekräfta målet och rapportera det till högre chef. Om vi måste kan vi bekämpa målet och bedöma verkanseffekten, säger Elias Gavilan, chef över marinkårens sensorenhet.

– Vi har tagit kliv, inte bara steg. Framför allt inom bekämpning. Tillsammans gör vi varandra bättre. Vi blir bättre på interoperabilitet och bekämpning, och amerikanska marinkåren inom sjörörlighet och skärgårdsstrid, säger överste Adam Camél, chef Stockholms amfibieregemente.

Utöver sjömålsstrid så har övningen även bestått av övningar med en amerikansk helikopterlandningsplats som tankat svenska helikoptrar, ett bilateralt sammansatt spaningskompani, gemensam underrättelsebearbetning och hantering av oexploderad ammunition och minor.

– Fältdelen av övningen är avslutad och arbetet med återtransporten av det amerikanska förbandet är påbörjad. Erfarenhetsarbetet har inletts och planeringen för övningens nästa genomförande startar så snart personalen har haft välförtjänt vila, säger kapten Söder, planeringsofficer vid Stockholms amfibieregemente.