Losskastning för marinens vårövning

Marinens vårövning är den första större övningen för året inom marinen. Övningen genomförs i en tid av ett osäkert omvärldsläge där intresset för Försvarsmaktens verksamhet är stort. Flera marina enheter samt landbaserad personal kommer att öva under en dryg veckas tid i två olika områden.

Minröjningsfartyg övar under veckan på ostkusten.
Minröjningsfartyg övar under veckan på ostkusten.
Minröjningsfartyg övar under veckan på ostkusten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Korvetter och Kustrobotenhet övar på att tillsammans bekämpa fientliga fartyg till sjöss.
Korvetter och kustrobotenhet övar på att tillsammans bekämpa fientliga fartyg till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Omvärldsläget är allvarligt, vilket innebär att marinen förbereder sig för alla tänkbara händelseutvecklingar. Idag startade marinens vårövning. Övningen är uppdelad på två kuster, ostkusten och sydkusten. Personal och fartyg från 4:e Sjöstridsflottiljen, 3:e Sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Älvsborgs amfibieregemente samt Helikopterflottiljen deltar i övningen.

Kommendörkapten Emil Rolenecär chef för 42.minröjningsdivisionen
Kommendörkapten Emil Rolenec, är chef för 42.minröjningsdivisionen och den som leder övningen på Ostkusten. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Totalt ingår femton fartyg, samt landbaserad personal i övningen på ostkusten. Sammanlagt deltar cirka 250 medarbetare från marinen under perioden trettonde till nittonde mars.

– Vi kommer i huvudsak fokusera på att utveckla våra förmågor inom ubåtsjakt och minröjning, säger kommendörkapten Emil Rolenec, chef för 42:a minröjningsdivisionen och den som leder övningen till sjöss.

Syftet med övningen är att träna enskilda operatörer i sin respektive tjänst, detta för att operatörerna ska bli ännu bättre inom sina stridsområden. I samband med detta förstärker marinen också sjöövervakningen i områdena. Övningen berör i huvudsak området mellan Oxelösund och Västervik, både utomskärs som inne i skärgården.

– Jag ser fram emot samarbetet med de andra enheterna. Med de resurser vi har i övningen kommer våra operatörer kunna öka sin förmåga inom sina stridsområden, säger Emil Rolenec.

Ytstrid och luftförsvar övas på sydkusten

Utöver den huvudsakliga undervattenstridsövningen, kommer även ytstrid och luftförsvar att övas, men på sydkusten, i huvudsak Hanöbukten. Ytstridsfartyg och kustrobotenhet tränar på att bekämpa mål till sjöss. Marinbasen övar stabs- och ledningsstjänst samt logistikförsörjning. Här deltar fem ytstridsfartyg, helikoptrar samt landbaserade enheter, totalt 300 personer.

Marinens vårövning är den första av flera större övningar för året. Mellan trettonde och nittonde mars kan större örlogsfartyg och mindre, militära båtar röra sig i Blekingeskärgården i högre utsträckning än vanligt. Vi ber att du som möter oss till sjöss tänker på att hålla avstånd till örlogsfartygen.