Finsk-svensk dykutbildning på HMS Belos stärker säkerheten

Under två veckor genomförs ett finskt-svenskt utbildningssamarbete (FISE) vid Första
ubåtsflottiljen. Tankar om en utbildning och ett samarbete väcktes när dykeriofficeren
vid finska marinstaben kommendörkapten Tuomas besökte Försvarsmaktens dykeri
och navalmedicinska centrum och HMS Belos förra året.

Dykare gör sig redo för att dyka
Dykare gör sig redo för att dyka
Under två veckor genomförs ett finskt-svenskt utbildningssamarbete (FISE) vid Första ubåtsflottiljen. Foto: Anton Svensson/Försvarsmakten
Skummande vatten efter att en dykare hoppat i
Under första veckan genomförs dykningarna på grunda djup ner till 8 meter när Belos ligger till kaj. Foto: Anton Svensson/Försvarsmakten

Tuomas berättar att han såg besöket som ett naturligt steg inom ramen för FISE-samarbetet.

– Likväl som finska och svenska amfibieförband övar gemensamt kan också vi dykare öva tillsammans. Allt vi övar tillsammans kommer att öka vår gemensamma förmåga, säger Tuomas.

De finska dykarna ska för första gången dyka med kombinationen av våtklocka och blandgas. Under veckan ska de dyka med heliox, som är en gasblandning där kvävet i luften har ersatts av helium. Heliox, som är en mer lättandad gas, har fördelen att inte ge någon djupberusning som kväve gör. Dykarna kommer även att använda sig av 100 % syrgas vid dekompression vilket förkortar dekrompessionstiden.

Ytterligare en sak som blir nytt för de finska dykarna är att genomföra ytdekompression, vilket genomförs i tryckkammarsystemet ombord. Det innebär att dykarna kan spendera kortare tid i vattnet och få en säkrare och mer bekväm dekompressionstid, vilken kan vara upp till flera timmar.

Under första veckan genomförs dykningarna på grunda djup ner till 8 meter när Belos ligger till kaj och då övas rutiner och nödprocedurer för att under andra veckan kunna dyka ute till havs djupare än 70 meter. Utbildningen och upplägget planerades i början på sommaren förra året då Tuomas besökte HMS Belos. Dykarna som deltar har en hög utbildningsnivå och är definitivt inga nybörjare. De kommer från både armén och flottan och likt i svenska Försvarsmakten genomförs all dykutbildning inom marinen.

Tuomas är själv med och dyker för att få en god insyn i hur dykarna utbildas, men till största del är han med för att han har det övergripande ansvaret för FISE inom dykeriet. Han poängterar att lagarbetet inom dykning är av yttersta vikt och att alla måste samarbeta och ta ansvar för att det ska fungera.

Han säger att det är väldigt positivt att samarbeta med Sverige som har en lång historia och erfarenhet av avancerad dykning. 

– Det är hög nivå på utbildningen, utrustningen och personalens utbildningsnivå, fortsätter Tuomas. 

Han berättar att samarbetet började redan 1953 då en finsk marinofficer deltog i en svensk dykutbildning och tog med sig erfarenheterna hem för att utveckla det finska dykeriet.

Perhenrik som är dykeriofficer ombord HMS Belos berättar att tanken är att de finska dykarna i framtiden ska kunna att ge ökad uthållighet och effekt vid exempelvis en svensk ubåtsolycka. Likväl ska HMS Belos och de svenska dykarna kunna bistå och samarbeta med de finska dykarna vid exempelvis ett finskt bärgningsuppdrag. Perhenrik ser väldigt positivt på samarbetet och ser fram emot att ytterligare kunna fördjupa och utveckla det.