Sjötransportenheten.

Sjötransportenheten

Sjötransportenheten är organiserad inom Första ubåtsflottiljen och lokaliserad till Karlskrona. Utbildning och övning sker...

Ubåtar

Ubåt typ Gotland När HMS Gotland sjösattes 1995 var den den första ubåten i världen som från början byggdes med luftoberoende maskineri. Totalt...