Robotenheten på Gotland

311:e robotenheten är en enhet ur Tredje sjöstridsflottiljen som med hjälp av sjömålsrobotar på lastbilar kan bekämpa fartyg på långa avstånd. Enheten är lättrörlig och kan gruppera dolt var som helst i Sverige, i det här fallet på Gotland.

311:e robotenheten är en enhet ur marinen som är utrustad med tunga sjömålsrobotar på lastbilar. Enhetens styrkor är att vara lättrörliga och kunna gruppera dolt. Från Gotland kan man exempelvis påverka fartygstrafik som går till eller ifrån Finska viken och norra Östersjön.
311:e robotenheten är en enhet ur marinen som är utrustad med tunga sjömålsrobotar på lastbilar. Enhetens styrkor är att vara lättrörliga och kunna gruppera dolt. Från Gotland kan man exempelvis påverka fartygstrafik som går till eller ifrån Finska viken och norra Östersjön. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Tung kustrobot återinfördes i Försvarsmakten 2016, och ingår sedan några år tillbaka fullt ut som ett krigsförband i marinen. Delar av materielen kommer från det tidigare kustrobotbatteriet, men mycket har moderniserats och anpassats till nuvarande förhållanden. Enheten är organisatoriskt och taktiskt helt integrerad i marinen. Därigenom kan den, samordnat med flyg och ytstridsfartyg, avfyra robotar mot en eventuell angripare.

Enheten är ett bra verktyg som kompletterar ytstridsfartyg. Fartyg är dock oersättliga i den viktiga närvaron till sjöss som med egna ögon kan se vad som händer därute och på så sätt bidra till lägesuppfattningen.

I skrivande stund övar armén försvar av Gotland. Robotenheten är dock inte en del i den övningen.

– Att vara på Gotland möjliggör att vi i ett skarpt läge kan påverka vilken fartygstrafik som exempelvis rör sig till och ifrån Finska viken, säger Mikael som är chef för enheten.

Robotenheten står inför en modernisering de närmaste åren. Exempelvis kommer nya robotar att innebära betydligt längre räckvidder samt förmågan att bekämpa mål på land. På sikt ska det också finnas flera robotenheter i marinen.