Laura Swaan Wrede blir ny rikshemvärnschef

Den 30 september blir brigadgeneral Laura Swaan Wrede ny rikshemvärnschef och samtidigt generalmajor. Laura Swaan Wrede har en lång karriär inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Hennes senaste befattning är som ställföreträdande arméchef.

ny rikshemvärnschef
ny rikshemvärnschef
Laura Swaan Wrede tar över som rikshemvärnschef efter Stefan Sandborg. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Generalmajor Stefan Sandborg lämnar över chefskapet för stridskraften Hemvärnet och går vidare till nytt chefsuppdrag inom Försvarsstaben.

Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med cirka 800 fast anställda samt ungefär 22 000 frivilliga och värnpliktiga. Förbandsproduktion och utvecklingen av stridskraften Hemvärnet leds från Rikshemvärnsavdelningen. I dag består stridskraften av en stridsskola, fyra militärregioner med staber och territoriella förband, regionala utbildningsgrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer.