Stärkt försvarsberedskap kräver regeländringar på miljöområdet

Försvarsmakten hemställer till regeringen om regeländringar för att få de förutsättningar som krävs för att snabbt förstärka försvarsberedskapen, för att kunna växa enligt försvarsbeslutet samt för att nå och bibehålla en anslagsnivå motsvarande två procent av bruttonationalprodukten (BNP) till 2028.

stridsfordon i skog
stridsfordon i skog
Regeländringarna föreslås gälla för verksamhet på flottiljflygplatser, civila flygplatser med militär infrastruktur, skjutfält, hamnar och skjutbanor i olika omfattning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

På grund av begränsningar i tillstånd och anmälningar kan Försvarsmakten i dagsläget inte bedriva verksamhet i den utsträckning som krävs för att snabbt förstärka försvarsberedskapen, realisera försvarsbeslutet från 2020 samt för att skapa förutsättningar för att nå och bibehålla en anslagsnivå som motsvarar två procent av BNP.

– Det instabila säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, hotbilden mot Sverige samt konsekvenserna av kriget i Ukraina innebär att Försvarsmakten har ett stort behov av att stärka Sveriges försvarsberedskap, på såväl kort som lång sikt. Därför har Försvarsmakten skickat in en hemställan till regeringen om regeländringar för att få ökade möjligheter att bedriva utbildning och övningsverksamhet i den omfattning som krävs, säger Erica Ström, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Regeländringarna föreslås gälla under fem år för verksamhet på bland annat flottiljflygplatser, civila flygplatser med militär infrastruktur, skjutfält, hamnar och skjutbanor i olika omfattning. Dessutom föreslås en förändring av regelverket för hantering av drivmedel.

Regeringens beslut att ansöka om medlemskap i Nato kan komma att innebära ytterligare behov och kommer i så fall att behöva analyseras vidare.