Försvarsmakten rustar för att oskadliggöra drönare

De kan utgöra ett hot mot flygtrafiken, kan filma skyddsobjekt och dessutom byggas
om till rena vapen. Idag finns nästan en halv miljon drönare i Sverige, vilket gör att det blivit viktigt för Försvarsmakten att kunna skydda sig mot otillåten användning.

Drönare
Drönare
Det finns hundratusentals civila drönare i Sverige. Försvarsmakten har olika system som kan slå ut dessa, arbetet med att pröva ut systemen pågår. Foto: Jacek Halickai/Creative commons
Illustration över drönare som slås ut
Det finns flera metoder att slå ut civila drönare. System som stör ut styrsignaler använder mikrovågor och laser finns på marknaden. Det finns också sikten som kan användas på befintliga vapensystem. Foto: Illustration/Försvarsmakten
Trasig drönare
En metod att slå ut civila drönare är att slå ut dem med laser från en vapenstation som kan monteras på fordon. Foto: US Army
Ulf Lepp
Ulf Lepp, överstelöjtnant, samordnar försvarsmaktens arbete med att bygga upp skydd mot UAV:er. Foto: Försvarsmakten

Enligt Transportstyrelsen finns närmare 400 000 civila drönare i Sverige och det finns bestämmelser kring var och hur dessa får användas – det är okänt hur många oregistrerade drönare som finns. Det finns ett stort antal flygförbudszoner och den som skaffar sig en privat drönare som väger över 250 gram måste registrera sig och skaffa ett körkort för att framföra den.
– De som använder sig av drönare professionellt sköter sig i de allra flesta fallen. Ett av problemen är att majoriteten av de som köper drönare privat inte gör det. Jag uppskattar att  90 procent inte följer bestämmelserna, säger Ulf Lepp, överstelöjtnant och huvudman för skydd mot drönare i Försvarsmakten. 

Därför utvecklas förmågan

Otillåten flygning med drönare dyker återkommande upp där Försvarsmakten har sin verksamhet och vid platser där de inte får flyga. Majoriteten av flygningarna är sannolikt nyfikna privatpersoner som av någon anledning inte följer regelverken. Samtidigt kan aktörer med ont uppsåt dölja sig bland dem och använda samma tekniska system. Som svar på detta utvecklas nu förmågan att oskadliggöra obemannade flygfarkoster. 
– Vi har köpt in flera olika system och testar dessa. Vilka de är och hur de fungerar är inte offentligt, men de är effektiva, säger Ulf Lepp.

Försvarsmakten har köpt in ett antal system i Sverige och utomlands. De har olika sätt att detektera och slå ut drönare och för närvarande undersöks hur detta kan göras på ett sätt som är förenligt med svensk lag. 
– Vi behöver fortsätta att prova system och spetsa vår förmåga ytterligare. Kommersiella drönare av alla storlekar är ett problem redan i dag och det måste vi få förutsättningar att göra något åt. Situationen kan beskrivas som rena vilda västern, eftersom så många inte följer bestämmelserna, säger Ulf Lepp.

Kan byggas om till vapen

Att kommersiella drönare kan byggas om till vapen genom att förses med sprängmedel är väldokumenterat och har skett i flera konflikter. De kan också orsaka stor skada om de kolliderar med flygplan – vilket kan ske om flygförbudszoner, så kallade restriktionsområden, inte respekteras. Den som äger en civil drönare och vill följa de bestämmelser som finns har bra stöd.

Det är lätt att hitta information på Transportstyrelsens webbplats och i appen drönarguiden. Appen kan laddas ner till iphone genom appstore och till Android via Google play.

Sedan bestämmelserna kom att privata drönare som väger över 250 gram ska registreras och förarna utbildas så har teknikbranschen anpassat sig. I dag säljs kommersiella drönare med försäljningsargumentet att de endast väger 249 gram. Detta försvårar möjligheterna att få veta vem det är som flyger drönaren – vilket kan utnyttjas av en aktör med ont uppsåt.

Reglerna gäller samtliga drönare

Flygförbudszonerna gäller även för dessa drönare. Det är varken lagligt eller lämpligt att flyga drönare vid Försvarsmaktens skyddsobjekt och andra platser med förbud eller restriktioner. Förmågan att detektera och slå ut drönare som bryter mot lagar och bestämmelser har förbättrats under det senaste året. Polisen har också en anti UAV-verksamhet och kan begära stöd från Försvarsmakten om de bedömer att så krävs. 

Förmågan att slå ut den här typen av flygfarkoster benämns militärt C-UAS (Counter unmanned aerial system) och innebär att mindre drönare också kan slås ut. 
– Större och rent militära drönare som används av andra stater kan redan upptäckas av Försvarsmaktens befintliga system. Det är viktigt att vi följer utvecklingen och avsätter resurser för att också kunna möta hotet från militära drönare. De kommersiella drönarna är ett hot i fredstid och definitivt i gråzonen mellan fred och krig. Därför är det viktigt att vi redan nu ytterligare höjer förmågan att även kunna slå ut mindre drönare, säger Ulf Lepp. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt på området och i dag diskuteras möjligheterna att använda drönare för leveranser och i en rad andra funktioner. Självklart är detta en positiv utveckling i samhället, men därför är det viktigt att dessa drönarflygningar undviker militära skyddsobjekt och restriktionsområden om de inte har tillstånd att flyga där.

Uppdaterad: 2021 12 21