Ökad förmåga tillsammans inom marinen

Funktionsövning i marin bastjänst har precis genomförts, både i Stockholm och i Karlskrona. Det är en övning i att utveckla metoder, samträna och upptäcka eventuella fel och brister. Övningen har fokuserat på några olika moment, bland annat logistikförsörjning och sjukvård.

Teleskoplastare lastar en lätt trossbåt.
Teleskoplastare lastar en lätt trossbåt.
Med hjälp av teleskopslastare kan materiel överlämnas i svårare terräng. Logistikpersonalen måste kunna hantera en mängd olika fordonsslag och vara bekväm med underlagets skiftande karaktär. Under momentövningar som denna är det fina tillfällen att öva för att bli snabbare och effektivare. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
soldater i skärgårdsmiljö
En överlämningsplats måste vara noga rekognoserad långt innan en planerad leverans ska ske. Platsen måste vara lämpad för den typ av leverans som ska överlämnas. Platsen måste vara säkrad och bevakad långt innan lastbilarna rullar in. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Lätt trossåt vid kaj i skärgården
För logistikpersonalen gäller det att alltid vara beredd på att kunna leverera förnödenheter till olika enheter på olika platser. Med hjälp av hjullastare, kranar och andra fordon finns möjlighet att snabbt stödja de stridande enheterna. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
lätt trossbåt lägger till vi klippa i skärgården
Logistiksoldaterna visar in en lätt trossbåt mot platsen där mottagandet ska ske. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
lätt trossbåt tar emot materiel vid övning
En av målsättningarna med övningen var att öka förmågan till samordning mellan de olika enheterna och utveckla metoder för olika typer av last. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Krigsförbandet Marinbasen är länken i den marina kedjan som ser till att de stridande enheterna inte står utan till exempel ammunition, drivmedel, reservdelar eller mat.

I väl skyddade och strategiskt valda platser genomför Marinbasen försörjning snabbt och effektivt till de stridande enheterna. För att överlämnandet ska ske dolt och så smidigt som möjligt är det viktigt att träna både taktiskt och anpassat för att bästa resultat ska uppnås.

Effektiv leverans till de stridande enheterna

Under funktionsövningen var det utvalda delar av uppdraget som finslipades. Det övades lastning, surrning och lossning. Det är viktigt att alla i logistikkedjan lär sig hur olika materiel ska levereras säkert och effektivt. Fartygsförbanden ska fokusera på sin uppgift ute till havs men längs kusten på land pågår ett intensivt arbete för att bereda, lasta och transportera efterfrågad materiel.

Funktionsövning marin bastjänst är en momentövning där det bland annat övades på att lasta och lossa.
Kvinna, lyftkran, sjömina, mina
Funktionsövning marin bastjänst är en momentövning där det bland annat övades på att lasta och lossa. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

– Samarbete mellan de olika förbanden har under övningen gett synergieffekter. Vi har tagit stora steg framåt, säger kapten Niclas Lövgren, Marinbasen.

Marinbasen är ett rörligt förband som ska vara beredda att leverera förnödenheter längs hela Sveriges kust. De stridande enheterna ska så enkelt som möjligt få det de behöver. Leveransen kan ske vid en kaj eller som i denna övning dolt i ganska oländig terräng, fortsätter Lövgren

Snabb materielöverlämning viktigt ur ett säkerhetsperspektiv

Metoderna för att leverera skiljer sig åt beroende på vem som är mottagaren och vilket behov de har. Att leverera materiel eller vapen till Amfibiebataljonen är en annan metod än att leverera till exempelvis en korvett. Det är olika system och helt olika förutsättningar. Själva överlämnandet är ett sårbart moment där en eventuell motståndare vill förhindra att fartyget ska bli verkningsbart igen. Därför är säkerheten runt dessa platser av högsta vikt.

Niclas Lövgren är mycket nöjd med övningen och i utvärderingen har några saker identifieras som kan bli ännu bättre.

– På det stora hela har vi uppnått målet med övningen och vi tar med oss värdefulla insikter till den större marina övningen Swenex som börjar nästa vecka, avslutar Niclas Lövgren.