Röjdykares övning på Bollö ger bättre lägesbild

Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Internationella röjdykare i RIB-båt Bollö skjutfält
Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Internationella röjdykare i RIB-båt Bollö skjutfält
Röjdykare från Litauen gör sig redo att påbörja sitt dykpass i havsbandet kring Bollö skjutfält. Tillsammans med kollegor från Tyskland, Danmark, Kanada och USA letar de efter oexploderad ammunition, OXA. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Internationella röjdykare i RIB-båt Bollö skjutfält
Dykarna för med sig en handhållen sonar för att enklare hitta intressanta föremål. De jobbar i par där den ene simmar med sonaren och den andra fotograferar och mäter intressanta objekt. Informationen från deras arbete sammanställs och en plan görs för oskadliggörandet av fynden. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Tång, havsyta
Den här dagen är luften sensommarvarm, vinden nästan obefintlig och vattnet alldeles klart. För den ovane ser det ut att vara goda förutsättningar för att kunna hitta det man söker efter under ytan. Tills man tittar ner mot botten. Botten på platsen består nämligen både av tång och sjögräsbeklädda berghällar och mängder av stenblock huller om buller. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.
Internationella röjdykare i RIB-båt Bollö skjutfält
De danska röjdykarna har precis klarat av sitt dykpass och ska ge sig ut till sitt fartyg där andra röjdykare ska hämtas för att fortsätta dykningen i området. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man kan öva ammunitionsröjning genom att placera ut attrapper av olika varianter som röjdykare får leta efter. Eller kan man som här, under övningen Northern Coasts låta ammunitionsröjare i övningssyfte söka av ett område där det kan finnas skarp oexploderad ammunition att röja. Under två dagar rörde sig röjdykare både på land och i det omgivande vattnet vid Bollö skjutfält. Resultatet blev ett antal skarpa fynd som nu oskadliggjorts.

Röjdykare
HDMS Soloven
En bit utanför Bollö skjutfält ligger de danska röjdykarnas fartyg HDMS Søløven för ankar. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Bollö skjutfält är en grupp av låga öar som ligger i havsbandet utanför Karlskrona mellan de större öarna Aspö och Hasslö. Sedan början av 1900-talet har skjutfältet använts för militär övningsverksamhet. Man har skjutit med fin- och grovkalibrig ammunition mot och på fältet som även använts som flygövningsmål. Precis som med andra skjutfält kan det fortfarande finnas kvar oexploderad ammunition, OXA, både på öarna och i det omgivande vattnet.

– Att passa på att öva och samtidigt bidra till en bättre bild av området runt skjutfältet för att i förlängningen kunna minska riskerna är väldigt bra och har skapat ett stort värde för oss. Nu har vi mer information att gå vidare med. Men man ska komma ihåg att det fortfarande innebär en risk att vistas i området, säger Pia Kamm miljösamordnare på Marinbasen.

2016 genomfördes en större insats på markytan på ön där mycket skrot kunde städas bort och en del oxa även oskadliggjordes. Nu under övningen NOCO 21 har man med röjdykarnas hjälp kunnat bättra på lägesbilden ytterligare om vad som finns kvar på och runt ön. Men Bollö är och kommer att fortsätta att vara ett skjutfält i drift där tillträdesförbud råder när farlig verksamhet pågår. Detta markeras bland annat genom att röd flagga är hissad på ön.

Vart vänder man sig vid fynd?

Om man hittar ett misstänkt explosivt föremål ska man kontakta Polisen och tänka på att aldrig vidröra föremålet.