Utveckling av förmågor på Skövde garnison

Det har rått febril aktivitet på Skövde garnison i veckan. Både vid Trängregementet och Skaraborgs regemente har nya värnpliktiga ryckt in. Den här veckan tar fler än 300 nya rekryter sina första steg på den militära banan i Skövde.

Militär sjukvårdspersonal i fältsjukhus.
Trängregementet kommer utbilda fler värnpliktiga inom sjukvård än tidigare. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten
Två nyinryckta värnpliktiga.
Josefin, stridsfordonsförare: "Det känns spänt men bra. Jag ser fram emot att utvecklas som person." Gustav, stridsfordonsskytt: "Jag ser fram emot utbildningen. Jag vill utvecklas och bli en bättre människa, och bli bättre på struktur och ordning." Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten
Två nyinryckta värnpliktiga.
Tuva, trafikgruppchef: "Det känns pirrigt men bra. Jag ser fram emot att lära mig nya saker, och utvecklas som person och ledare." Oliver, gruppchef sjukvård: "När jag sökte in ville jag specifikt bli sjukvårdare. Jag har alltid varit intresserad av sjukvård. Jag ser fram emot att lära mig mer i en annan kontext än i det civila som jag är van vid." Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten
Kompanichef.
Anders Beckman är kompanichef och tar emot de nya värnpliktiga. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

På Skaraborgs regemente P 4, har drygt 200 värnpliktiga som ska genomföra 11 månaders utbildning ryckt in. Från och med i sommar börjar P 4 utbilda värnpliktiga till artilleriförband. Utbildningen är starten till att etablera artilleriförmåga i södra Sverige som är en del i Försvarsmaktens tillväxt.      

– Arbetet med att etablera artillerförmåga i södra Sverige sker inledningsvis i Skövde för att i ett senare skede flytta över till Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn, när det är etablerat och klart. De värnpliktiga som ryckte in i veckan och för några veckor sedan är ett av stegen för en återetablering av artilleri i södra delarna av landet, säger Patrik Lindelöf, ställföreträdande stabschef på P 4.

På Trängregementet har ett knappt 100-tal ryckt in under vecka 30. Regementet har återaktiverat sjukvårdskompaniet Nora och kommer att utbilda fler värnpliktiga inom området sjukvård än tidigare.                                                      

– Det är kul, spännande och motiverande varje gång vi har inryck. Vi möter nya individer med olika bakgrund. Vi ska utveckla dem som personer samt få ihop dem till en välfungerande grupp, säger kompanichef Anders Beckman.

De har en tuff period framför sig – den första tiden under utbildningen brukar oftast upplevas som mentalt jobbigast, eftersom det är en stor omställning att gå från sitt vanliga liv till livet i det militära. 

– Många har kommit hit väl förberedda och taggade, och det är motiverande för oss som utbildar. Vissa vet redan nu att de vill fortsätta i Försvarsmakten efter grundutbildningen. Andra vet väldigt lite om Försvarsmakten och är här för att de pliktats in.Det är viktigt att alla förstår varför de är här, varför Sverige har en försvarsmakt och hur vi tillsammans verkar för Sveriges försvar. Det pratar vi mycket om i början av utbildningen, säger Anders Beckman.

Från i år utbildar Trängregementet fler inom sjukvård och återaktiveringen av Nora kompani är ett viktigt tillskott till arméns sjukvårdsförmåga.

– Vi är en viktig del av den tillväxt som regeringen beslutat att Försvarsmakten ska genomföra under de kommande åren, avslutar Anders Beckman.