Utan samband ingen ledning

Samband mellan olika funktioner inom förbandet och övriga marinen är kanske en av de viktigaste funktionerna. För sambands- och ledningsoperatörerna är ubåtsjaktövningen ett bra tillfälle att öva förmågan.

Oliver Bengtsson och Benjamin Nilsson från Marinbasens sambandspluton monterar ned en radiolänkmast för förflyttning. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Benjamin Nilsson är sambandsoperatör på Marinbasen och har jobbat i förbandet i tre månader. Tillsammans med plutonen säkerställer de att sambands- och ledningsförmågan upprätthålls. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Marinbasen är ett rörligt förband och förflyttning av delar eller hela förbandet ska kunna göras med kort varsel. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Marinbasens sambandspluton övar inom ramen för ubåtsjaktövningen där förbandet övar b.la. ledningsförmågan. I denna och i alla andra övningar är uppgiften att säkerställa att det finns samband- och ledningsförmåga för chefer och alla andra delar av förbandet. I uppgifterna ingår att tillse att bl.a. radio, radiolänk, dator- och telenätverk upprättas.

Förbandet Marinbasen är ett rörligt förband som rör sig längs kusterna för att så snabbt som möjligt kunna leverera förnödenheter till de stridande enheterna ute till sjöss. Det ställer så klart krav på hela förbandet att vara lösningsorienterade och agera snabbt när ny plats ska upprättas. För sambandsplutonen innebär det att på smidigast sätt kunna förflytta sig och upprätta förbindelser i nytt område på kort varsel.

− Det är en fördel och en nödvändighet att operatörerna är tekniskt- och praktiskt lagda, säger Tony Gustavsson, ledningssystemchef.

Arbetet med att ta ned masten går smidigt och det tar inte många minuter innan hela vagnen är på väg till annan plats. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

I uppställda containrar sitter operatörerna och tar emot och vidarebefordrar meddelanden i olika former av nätverk. Det råder ett lugn just nu, allt är uppe och snurrar och sambandscontainern kan egentligen skötas av en person när allt fungerar. Men helt plötsligt kan förutsättningarna ändras och tempot blir ett annat. Order kan komma att omgruppera till annan plats och arbetet med att ta ned och förflytta alla delar ska kunna göras effektivt, även i mörker.

− Det är ett väldigt omväxlande arbete, man ska kunna köra lastbil, truck och kunna lyfta saker samtidigt som djup kunskap måste finnas inom exempelvis data- och telenätverk, säger Oliver Bengtsson, sambandsoperatör.

Ny plats för masten

Order för förflyttning av en radiolänkmast har precis emottagits och Benjamin Nilsson och Oliver Bengtsson påbörjar uppdraget. De jobbar snabbt och effektivt. Arbetet är synkat mellan dem och det märks att de har gjort det många gånger tidigare. Det tar inte många minuter innan allt är packat och klart för förflyttning. Både Oliver och Benjamin ingår i sambandsplutonen har utbildning från GU med inriktning samband. Oliver har fått sin utbildning i Karlskrona och Benjamin har sin grund från FMTS i Halmstad. Logistikkompaniets sambandspluton i Karlskrona har varit något underbemannade tidigare men kan nu se en positiv trend där fler söker.

− Det känns väldigt kul att vi snart blir några fler, säger Oliver Bengtsson och syftar på att det från nuvarande värnpliktskull kommer flera till plutonen snart.