Succé för digital totalförsvarsutbildning

Utvärdering visar: gymnasieelever INTRESSERADE av samhällets krishantering

Hittills i år har mer än 1 500 elever i årskurs 2 på gymnasiet i Halland genomfört den nya digitala totalförsvarsutbildningen. Av dem som genomfört utbildningen uppger 95 procent att de har fått en bättre förståelse för vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det påverkar dem.
– Att öka medvetenheten är ett mångårigt projekt och efter fyra års genomförande har medvetenheten ökat successivt till den nivån vi är på nu, säger major Robert Trupp som är projektledare för satsningen.

Ta del av utbildningsfilmen Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Luftvärnsregementet har genomfört totalförsvarsutbildning för gymnasieelever i årskurs 2 sedan 2017. I höstas kunde utbildningen inte genomföras som vanligt på regementet, därför togs istället det digitala utbildningspaketet fram. Luftvärnsregementet har projektlett och ansvarat för filmningen, men utbildningen är ett samarbete med Länsstyrelsen Halland, Polismyndigheten, Region Halland ambulanssjukvården, Räddningstjänsten i Halmstad, Försvarsutbildarna och Kustbevakningen.

– Samarbetet är en viktig del i detta. För att klara av kommande kriser måste vi förbereda oss och öva i förväg, säger Robert Trupp.

Utbildningen har erbjudits gratis till alla gymnasieskolor i Halland. Kursen tar ca två timmar att genomföra och består av en film och ett antal frågor som läraren diskuterar med eleverna med hjälp av den framtagna lärarhandledningen. Efter genomförd utbildning får eleverna som deltagit ett diplom, vilket varit uppskattat. Robert Trupp var med när en klass genomförde sin utbildning.

– Att höra eleverna diskutera och på bara två timmar påtagligt öka sin krismedvetenhet gav mig framtidstro. En tjej sammanfattade det väldigt bra när hon sa att i en kris går det inte att vara egoistisk, säger han.

90 procent vill ha mer

I utvärderingen har eleverna fått svara på en rad frågor. Det framgår att drygt 90 procent av eleverna tycker att en liknande utbildning ska genomföras årligen och att nästan lika många tyckte att utbildningen var bättre än förväntat. Bland de områden som eleverna vill veta mer om ligger Försvarsmakten i topp, men även polisen och hemberedskap lockar. I fritextsvaren har de kunnat utveckla sina intryck ytterligare. Några av svaren lyder:

”Det var jättebra. En tankeställare och jag tror många kommer att vara mer förberedda efter denna dagen.”

”Det var mycket givande. Vi diskuterade tillsammans och lärde oss mycket.”

”Det känns som realistiska situationer som hade kunnat hända och det är bra att man är förberedd ifall de sker.”

Carina Bruzell är rektor på Falkenbergs gymnasieskola, en av de skolor som varit med på utbildningen. Hon tycker att ökade kunskaper om kriser och totalförsvar behövs i stora delar av samhället och att hennes elever blivit bättre rustade efter att de genomgått den här utbildningen.


– Det är bra information för de ungdomar som ska mönstra, men framför allt är det en tankeställare för eleverna om vad som kan hända i samhället, vilken beredskap som måste finnas och att vi alla är en del av totalförsvaret, säger hon. 

"Alla behöver detta"

Carina Bruzell säger att det är viktigt att totalförsvarsutbildningen fortsätter. Hon hoppas att den kan genomföras på plats på Halmstads garnison igen, men att under rådande omständigheter var den digitala versionen ett bra alternativ.


– Totalförsvarsutbildningen är viktig. Alla behöver information kring vilka kriser som kan inträffa, hur vi ska ha beredskap för dessa och att vi är medvetna om det egna ansvaret, säger hon.

Rikard Sjödahl är gymnasiechef på Kattegattgymnasiet i Halmstad där elever deltagit i utbildningen.


– Jag uppskattar den flexibilitet som funnits kring genomförandet. Både att totalförsvarsdagen gjordes digital och att upplägget anpassades när vi blev tvungna att genomföra den på distans, säger han.

Även Rikard Sjödahl har tidigare deltagit i totalförsvarsdagen.


– Att uppleva på plats är mycket mer levande, men den viktigaste aspekten, att få alla att tänka efter och skapa uppmärksamhet för frågor om beredskap, uppnåddes även i den digitala versionen, säger han, och tillägger att det är stor skillnad på kunskapsläget hos dem som genomgått utbildningen.


– Jag tror att det finns många vuxna ute i samhället som har sämre kunskap om beredskap och eget ansvar än de ungdomar som gått kursen, säger han.

Ta del av utvärderingen

Vill du veta mer, eller ta del av lärarhandledningen, kontakta oss via
totalforsvar-halland@mil.se