Trovärdigt samarbete till sjöss

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra och Tyskland är en viktig samarbetspartner för marinen. Flera gånger om året övar svenska och tyska fartyg med varandra och det finns en personlig relation mellan cheferna på båda sidor. Den senaste samövningen har precis avslutats på ett decembergrått hav.

De båda korvettdivisionerna har ett mångårigt nära samarbete.
De båda korvettdivisionerna har ett mångårigt nära samarbete.
De båda korvettdivisionerna har ett mångårigt nära samarbete. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
Från vänster, divisionschef John Theander, flottiljchef Per Edling och fartygschefen på HMS Nyköping, Peter Lindén.
Från vänster, divisionschef John Theander, flottiljchef Per Edling och fartygschefen på HMS Nyköping, Peter Lindén. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Vy över signalbryggan på HMS Nyköping med ett decembergrått Östersjön i bakgrunden.
Vy över signalbryggan på HMS Nyköping med ett decembergrått Östersjön i bakgrunden. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
En av de tunga kulsprutorna på HMS Nyköping öppnar eld mot ett sjömål.
En av de tunga kulsprutorna på HMS Nyköping öppnar eld mot ett sjömål. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

Samarbetet mellan svenska och tyska sjöstridskrafter går tillbaka en lång tid och har intensifierats det senaste decenniet såväl på ytstridssidan som minröjnings- och logistiksidan. Dessutom använder man liknande fartyg som de svenska, nämligen korvetter på ytstridssidan.

– Tyskland håller på att återuppbygga sin förmåga i Östersjön och dessa samövningar är ett led i denna strävan, säger kommendör Per Edling som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

Han fortsätter:

– Min tyske kollega flottiljamiralen Christian Bock och jag tycker att det är tråkigt att vi inte längre kan träffas regelbundet, men genom att våra fartyg fortsätter öva tillsammans så utvecklar vi både vår gemenskap och vår förmåga.

Samövning mellan svenska och tyska korvetter i november 2020. Tyskland är en viktig samarbetspartner för svenska marinen.
HMS Nyköping lämnar Örlogshamnen en kall och tidig morgon. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Konkret och utvecklande

Den senaste övningen planerades av de båda divisionscheferna, John Theander från 31:a korvettdivisionen och Florian Feld från första Korvettengeschwader. All planering skedde utan att man träffades fysiskt, detta på grund av den rådande pandemin. Nu är de svenska och tyska korvettdivisionerna så interoperabla att det inte upplevs som ett problem.

Till sjöss har fartygschefen på HMS Nyköping, Peter Lindén, lett övningen:

– Vi har övat sjömålsrobotstrid, såväl med som mot varandra. Båda sidorna har fått träna på att använda svensk sjööoperativ helikopter som sensor. Dessutom har vi genomfört skjutningar med artilleri och kulsprutor samt övat luftförsvar. Det är lätt att samarbeta med tyska flottan och vi utvecklar varandra.

Samövning mellan svenska och tyska korvetter i november 2020. Tyskland är en viktig samarbetspartner för svenska marinen.
HMS Karlstad tillsammans med de båda tyska korvetterna Erfurt och Ludwigshafen am Rhein. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten