Så att vi andra kan fira jul i lugn och ro

När de flesta av oss är lediga och njuter av god mat, lugn och ro och kanske en och annan julklapp, jobbar andra för vår skull. I likhet med exempelvis Polis, räddningstjänst och sjukvård är Försvarsmakten igång året om och dygnet runt. På julaftons morgon kastade korvetten HMS Visbys besättning loss för att under julhelgen övervaka det svenska sjöterritoriet.

HMS Visby kastade loss från en molnig örlogshamn på julaftons morgon.
HMS Visby kastade loss från en molnig örlogshamn på julaftons morgon. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Glada miner vid losskastningen.
Glada miner vid losskastningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschef Nina Vinde berättar att man planerat julfirande ombord.
Fartygschef Nina Vinde berättar att man planerat julfirande ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Marinens övervakning av det svenska sjöterritoriet är en viktig del i att bedöma situationen runt vår kust och på så sätt anpassa beredskapen. Med hjälp av radarstationer övervakar personal från Marinbasens sjöinformationskompani det som rör sig på havet. Men det behövs också ögon på plats därute, som snabbt kan göra insatser. Under julhelgen finns dessa ögon på HMS Visby ur Tredje sjöstridsflottiljen där örlogskapten Nina Vinde är fartygschef:

– Vi har ju länge vetat om att vi ska vara till sjöss under julhelgen och därför har många av oss redan firat jul i förskott med våra familjer. Att vara iväg så här är en del av jobbet.

Lika mycket trafik till sjöss

Sjöfarten vilar inte under högtider. Vårt samhälle kräver en ständig ström av varor som för det mesta kommer via fartyg. Det gör att det ständigt är cirka fyratusen fartyg till sjöss i Östersjön på väg mellan två hamnar. Att hitta det som avviker bland alla dessa fartyg kräver ett nära samarbete mellan sjöinformationskompaniet och fartygen till sjöss.

Mycket jobb men även lite julstämning

Ombord på HMS Visby pågår jobbet i sextimmarsvakter dygnet runt och oavsett väder. Fartyget dirigeras till det område som bedöms som mest intressant, i nära samverkan med ledningscentralerna iland.. Tiden går relativt fort när besättningen växlar mellan jobb, sömn och mat.

–Vi har fullt fokus på att lösa uppgiften till sjöss men självklart kommer vi också att äta julmat, se på Kalle Anka och fira lite ombord.