Marina samövningar mellan Sverige och USA

Marinen är en viktig del i det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA. Den senaste tiden har flera fartyg från både Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen övat tillsammans med amerikanska enheter i Östersjön.

Den amerikanska jagaren USS Ross tillsammans med svenska korvetten HMS Nyköping. I förgrunden personal på ett amerikanskt flygplan av typen MC-130J.
Den amerikanska jagaren USS Ross tillsammans med svenska korvetten HMS Nyköping. I förgrunden personal på ett amerikanskt flygplan av typen MC-130J.
Den amerikanska jagaren USS Ross tillsammans med svenska korvetten HMS Nyköping. I förgrunden personal på ett amerikanskt flygplan av typen MC-130J. Foto: Sgt. Patrik Orcutt/US Army
Fartygen genomförde bland annat ytstridsövningar i Östersjön.
Fartygen genomförde bland annat ytstridsövningar i Östersjön. Foto: Sgt. Patrik Orcutt/US Army

Verksamheten är en del av det omfattande övningsutbytet med USA som pågått under en tid. Per Edling som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen förklarar betydelsen av övningarna.

– Östersjön är strategiskt viktig av flera anledningar, ett exempel är att länderna i området är beroende av fungerande transporter oavsett säkerhetsläge. Ett annat är att försvaret av Sverige börjar till sjöss. Vid en kris eller konflikt i vårt närområde är det då avgörande att vi redan gjort nödvändiga förberedelser, tillsammans med våra partners.

Stöd till specialförband

Fjärde sjöstridsflottiljen deltog i övningen med bland annat stödfartyget HMS Trossö som försåg svenska och amerikanska specialförband med förnödenheter till sjöss.

– Vi har resurser för drivmedel, mat till soldater och en hel del annat ombord. Vi genomförde bland annat ett sjukvårdsmoment där vi övade kvalificerad sjukvård med transport av en skadad person. Att jobba med den här typen av förband är väldigt friktionsfritt. De var tydliga med vad de önskade och vi kunde tillgodose allt de ville ha, säger Per Egnell, fartygschef på HMS Trossö.

I november 2020 samövade Fjärde sjöstridsflottiljen med amerikanska specialförband. Fjärde sjöstridsflottiljen deltog i övningen med bland annat stödfartyget HMS Trossö som försåg svenska och amerikanska specialförband med förnödenheter till sjöss.
Stödfartyget HMS Trossö fungerade som logistikstöd för svenska och amerikanska specialförband. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Övningen genomfördes till del i skärgården där svenska marinen har god vana att röra sig. Per Egnell förklarar att skärgårdsmiljön är komplex och svårnavigerad för den som inte är van.

– Jag kan tänka mig att det är nytt för de amerikanska trupperna att verka i den här extremt trånga skärgården, här ställs väldigt höga krav på navigationen.

HMS Nyköping övade med den amerikanska jagaren USS Ross i november 2020.
Kulspruteskytt på HMS Nyköping med USS Ross i bakgrunden. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

Ytstridsövningar som utvecklar

Under den gångna helgen samövade Visbykorvetten HMS Nyköping med den amerikanska jagaren USS Ross i södra Östersjön. Övningarna omfattade bland annat ytstrid där fartygen både övade med, och mot varandra. Trots inga fysiska möten och genomgångar före övningarna kunde de genomföras helt problemfritt. Det visar hur interoperabla Sverige och USA är på den marina sidan. Fartygschefen på HMS Nyköping, Peter Lindén, var mycket nöjd efter förtöjning.

– Vi lär oss alltid mycket av att öva med ett så kvalificerat fartyg som USS Ross. Då Östersjömiljön är vår hemmaplan är jag övertygad om att även våra amerikanska partners lärt sig mycket.