Teknik som räddar liv

Under två dagar var K 3 och Karlsborgs flygplats värd för ett test för att undersöka hur Försvarsmaktens verksamhet kan utvecklas genom att med obemannade flygande farkoster leverera sjukvårdsförnödenheter i syfte att rädda liv.

Apid one, en helikopterliknande farkost levererar sin livräddande last med fallskärm.
Apid one, en helikopterliknande farkost levererar sin livräddande last med fallskärm.
Apid one, en helikopterliknande farkost levererar sin livräddande last med fallskärm. Foto: Henrik Börjesson/Försvarsmakten
En jetdriven fjärrstyrd farkost gör sig redo för start.
En jetdriven fjärrstyrd farkost gör sig redo för start. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En av de blodpåsar för övning som användes under förevisningen.
En av de blodpåsar för övning som användes under förevisningen. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Under uppvisningen träffade civila aktörer militär personal från hela Försvarsmakten för att informera om dagens och framtidens möjligheter för fjärrstyrda flygsystem.
Under uppvisningen träffade civila aktörer militär personal från hela Försvarsmakten för att informera om dagens och framtidens möjligheter för fjärrstyrda flygsystem. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

För att undersöka om Försvarsmakten kan skapa bättre möjligheter till sjukvård och omhändertagande i våra brigader, bjöd Försvarsmedicincentrum (FömedC) och Livregementets husarer (K 3), tillsammans med Försvarets materielverk (FMV), in aktörer och deras systemlösningar på det här området. Uppgiften var att se om obemannade flygande farkoster (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems) kan vara en resurs för att leverera kritiska sjukvårdsförnödenheter till en skadeplats i syfte att rädda liv. Tekniken finns idag men den är inte prövad i en militär kontext.

K 3 i Karlsborg är Försvarsmaktens kompetenscentrum för obemannade flygande farkoster, FömedC i Göteborg är kompetenscentrum för sjukvård. Och FMV har kontakten med industrin med möjlighet att bjuda in aktörer för tester som detta. En stark trio som jobbar för utveckling. 

– Vi undersöker marknaden för att se vilka företag som har autonoma eller fjärrstyrda farkoster som lämpar sig för transport av sjukvårdsförnödenheter. Vi har dialog med aktuella företag så att de på bästa sätt kan bidra med sina flygsystem vid utvärderingstillfället, säger Johan Dahlbäck, systemingenjör på FMV. 

Under två dagar demonstrerades sex olika system i varierande storlek, från den minsta på 4 kilo till det största systemet på 200 kilo. Uppdraget under denna demonstration var att med den obemannade farkosten leverera tre påsar blod till en given plats, efter en viss tid i luften. En uppgift vald för att påvisa en mängd faktorer och en komplexitet samtidigt som det uppenbart är en leverans som kan rädda liv.

– System för att hantera det här finns utvecklat på den civila marknaden, vi vill nu se hur vi kan sätta det i en militär kontext, säger Mikael Widfeldt, utvecklingsofficer på K 3. 

Deltagande aktörer kom från olika länder och har i mer eller mindre utsträckning verksamhet som redan idag hanterar det som Försvarsmakten efterfrågar. Samtliga uppfyllde det efterfrågade – att med sin farkost leverera till en given plats.

– Alla aktörer har levererat över förväntan. Vi hade ett enkelt uppdrag till dem: de skulle leverera tre påsar blod. De har verkligen tagit det här på allvar. Det är också intressant att se flera olika system och vad de är kapabla till, och att denna förmåga är väl utvecklad och eftersökt i den civila sjukvården, säger Mikael Widfeldt.

Efter väl genomförd demonstration av de olika aktörerna tar nu nästa steg för Försvarsmakten vid - utvärdering av det insamlade materialet för att se hur det kan omhändertas och utveckla Försvarsmaktens verksamhet och i slutändan – rädda liv och förbättra logistiken.