Hemvärnet återupptar sin verksamhet

Rikshemvärnschefen, general Stefan Sandborg, har beslutat att Hemvärnet återupptar sin övnings- och utbildningsverksamhet från och med måndag den 31 augusti 2020. Beslutet påverkar även frivilligorganisationerna.

Hemvärnet och Västernorrlandsgruppen genomför sin årliga krigsförbandsövning i Timrå.  161:a kompaniet består av soldater som en gång om året ställer upp på sin lediga tid för att öva under en långhelg. I år genomfördes övningen i Timrå med omnejd.
Hemvärnet och Västernorrlandsgruppen genomför sin årliga krigsförbandsövning i Timrå.  161:a kompaniet består av soldater som en gång om året ställer upp på sin lediga tid för att öva under en långhelg. I år genomfördes övningen i Timrå med omnejd.
Hemvärnet återupptar sin övnings- och utbildningsverksamhet. Bilden är från en tidigare krigsförbandsövning med Västernorrlandsgruppen. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Försvarsmaktens analyser och bedömningar avseende covid-19, utgående från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ger nu Hemvärnet möjlighet att återuppta sin övnings- och utbildningsverksamhet i en anpassad form. Verksamheten återupptas utifrån de regionala och lokala förutsättningar som gäller kopplat till covid-19. Det kan variera över tiden och i olika delar i landet. Det kräver ett stort personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte delta i Hemvärnets verksamhet om man är sjuk, har symptom eller tillhör en riskgrupp.

Militärregionerna, P 18 och Hemvärnets stridsskola får nu i uppgift att leda genomförandet av planerade aktiviteter.