Sjöövervakningen fortsätter, oavsett semestertid och värmebölja

Många av oss njuter av det varma vädret och har kanske redan börjat semestern. För personalen på marinens fartyg och i sjöövervakningscentralerna pågår dock verksamheten året om och dygnet runt.

HMS Nyköping visar den svenska flaggan till sjöss i Östersjön.
HMS Nyköping visar den svenska flaggan till sjöss i Östersjön. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen sammanställs informationen från fartygets alla sensorer.
I stridsledningscentralen sammanställs informationen från fartygets alla sensorer. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
Intressanta saker dokumenteras med fartygets kameror.
Intressanta saker dokumenteras med fartygets kameror. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
Besättningsträningen pågår ständigt, här övas med skeppsbåten.
Besättningsträningen pågår ständigt, här övas med skeppsbåten. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

I Östersjön befinner sig ständigt omkring 4000 handelsfartyg på väg att lasta eller lossa gods. Sjöfarten är avgörande för att vårt samhälle ska kunna fungera. Dessutom är Östersjön högintressant för många olika nationer som övar eller vill visa närvaro med sina örlogsfartyg.

Marinens fartyg övervakar ständigt det svenska sjöterritoriet. Här bilder från HMS Nyköping från juni 2020.
Ett utländskt örlogsfartyg övervakas. Många nationer visar intresse för Östersjön och inte bara strandstaterna visar närvaro med örlogsfartyg. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

Upptäcka avvikelser är nödvändigt

För att få en bild av vilka alla dessa civila och militära fartyg är patrullerar marinens fartyg Östersjön och västkusten, understödda av sjöövervakningscentralerna iland. På så sätt skapar man en normalbild och kan lättare upptäcka om situationen i närområdet skulle förändras. Dessutom visar Sverige marin närvaro och sin vilja att hävda territoriet. Under midsommarhelgen svarade Fjärde sjöstridsflottiljen och HMS Ven för närvaron och den här veckan är Tredje sjöstridsflottiljen till sjöss med visbykorvetten HMS Nyköping. Fartyget är nu inne på sina sista dygn av sjöövervakning, denna gång, innan besättningen får en välförtjänt semester. Peter Lindén är nypåmönstrad fartygschef ombord:

– Vi har haft bra dagar till sjöss i ett fantastiskt väder och vi har kunnat kombinera sjöövervakning med den rutinmässiga besättningsträningen. På ett örlogsfartyg finns alltid något nytt att lära sig eller kunskap att repetera.