Effekt samtidigt, åt alla håll

Marina förband löser uppgifter i olika geografiska områden runt Sveriges kust för att skydda sjöfarten och försvara kusten och därmed Sverige som i övningen befinner sig i krig. För att de uppgifterna ska kunna fortsätta lösas utan avbrott måste även försörjningen av de stridande enheterna från kustbandet till havets horisont löpa på. Dessa försörjningskedjor har tränats under övningen Swenex 20, som i år ersätter den inställda försvarsmaktsövningen.

Logistikförsörjningar sker på den för stunden mest lämpliga platsen. Behoven spänner över allt från en liten reservdel till kvalificerade vapen, från "drivmedel" både till människa, fartyg och fordon. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Marinbasens basskyddskompani som står för säkerheten vid både transporterna och på försörjningsplatserna. Långt innan lastbilar med bränsle och annat kommer fram till den utvalda kajen har basskyddssoldaterna säkrat området. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Marinbasens basskyddskompani som står för säkerheten vid både transporterna och på försörjningsplatserna. Långt innan lastbilar med bränsle och annat kommer fram till den utvalda kajen har basskyddssoldaterna säkrat området. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
För leverans till amfibiebataljonen ställs stora krav på taktik, flexibilitet och uthållighet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Logistikförsörjningar sker på den för stunden mest lämpliga platsen. Behoven spänner över allt från en liten reservdel till kvalificerade vapen, från "drivmedel" både till människa, fartyg och fordon. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Marinbasens basskyddskompani som står för säkerheten vid både transporterna och på försörjningsplatserna. Långt innan lastbilar med bränsle och annat kommer fram till den utvalda kajen har basskyddssoldaterna säkrat området. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

En del av den marina styrkan har precis signalerat att förnödenheter behöver fyllas på. Bränsle både till maskin och människa börjar ta slut. Marinbasens stab fångar upp behoven och sätter i gång arbetet med att planera för nästa försörjning.

Grundstommen i form av en försörjningsplan finns redan. Men det är ytterligare faktorer som måste tas med i planeringen för att det ska kunna genomföras ett kort men lyckat möte med det behövande förbandet. Nu är det detaljarbetet som ska trimmas. Att förbereda de enheter som ska utföra själva leveransen bereds. Att hitta lämpliga platser där fartygen eller mindre båtar kan gå in snabbt och smidigt utan att tappa för mycket tid är en viktig del. Att överlämningen sker säkert både för fartygen och för personalen på marken måste säkerställas.

Övningen Swenex 20 Marinbasen logistikförsörjer sjöstridskrafter, Tredje sjöstridsflottiljen Amfibieregementet Visbykorvett
Marinbasens personal möter Amfibiebataljonen för att lämna över de beställda varorna på den för stunden mest lämpade platsen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Någonstans längs Sveriges kuster befinner sig de som, med kort varsel, ska kunna genomföra själva leveransen av materiel, bränsle och mat. Dessa behöver förmågan att snabbt kunna förflytta sig för att i rätt tidpunkt kunna försörja stridande förband som befinner sig till havs. Det kan innebära att flera mindre delar med hög rörlighet sätts samman för att kunna täcka Sveriges långa kust, både i ost, syd och väst. Det ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

– De marina stridskrafterna anger vad de behöver för att utan avbrott kunna genomföra striden. Vår uppgift är att se till så att de ges rätt förutsättningar för lösa den gemensamma striden till sjöss och i skärgården. Utan Marinbasens stöd kan inte marinen över tid lösa sina uppgifter. Detta kräver list och förtänksamhet. Under Swenex 20 har vi med framgång förfinat dessa förmågor. Med den personal som finns i förbandet är det omöjliga inte lika omöjligt, säger Marinbasens stabschef Peter Östbring.

För att göra förflyttningar med olika sorters last över stora delar av Sverige krävs också skydd. Transporterna är känsliga och det är av stort värde att dessa kommer fram säkert och utan störningar. Det är Marinbasens basskyddskompani som står för säkerheten vid både transporterna och på försörjningsplatserna. Långt innan lastbilar med bränsle och annat kommer fram till den utvalda kajen har basskyddssoldaterna säkrat området.

Under denna övning har personalen utsatts för prövningar och kunnat leverera verkan åt flera håll samtidigt. Vikten av att öva och vara förberedd inför eventuella kriser och störningar i samhället är mycket stor. Denna övning ger förmågan att på ett ännu bättre sätt kunna leverera effekt i alla väderstreck. Tillsammans blir vi starkare.