Geltic Bear – en totalförsvarsövning i miniformat

Vecka tre övade nio av Västra militärregionens tio hemvärnsbataljonsstaber sin förmåga att leda i kris och krig, samt att kunna samverka med civila myndigheter. I stabsövningen Geltic Bear deltar förutom militär personal representanter från bland annat kommuner, polisen, räddningstjänst och media – allt för att det ska bli en så realistisk övning som möjligt.

Personalen vid staben för Västra militärregionen är i full gång med sitt arbete.
Personalen vid staben för Västra militärregionen är i full gång med sitt arbete.
Personalen vid staben för Västra militärregionen är i full gång med sitt arbete. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
De två rekryterna vid SkyddC, som deltog i övningen.
Therese Lindström och Emmy Dahlström som är rekryter vid SkyddC i Umeå, deltog i övningen. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
42:e hemvärnsbataljonen anordnar en presskonferens tillsammans med kommunen och polisen för att berätta om det rådande läget.
42:e hemvärnsbataljonen, där Patric Englund och Catarina Linnér ingår, anordnar en presskonferens tillsammans med kommunrepresentanterna (spelade), Ulrika Säfström Sunnerfelt och Susanne Streltzer samt polisen Linus Nilsson, för att berätta om det rådande läget. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Bataljonsläkaren svarar på frågor från media kring skadade soldater.
Bataljonsläkare Bengt Karlsson, från 39:e hemvärnsbataljonen, svarar på frågor från media kring skadade soldater. Foto: Sussie Arefjord/Försvarsmakten
Nyhetssändningarna från den fiktiva tv-kanalen World News Network drog mycket folk.
Nyhetssändningarna från den fiktiva tv-kanalen World News Network drog mycket folk. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten

Övningen som pågick dygnet runt från torsdag till söndag utgick från ett scenario där Sverige utsätts för militära stridshandlingar som utmynnar i att Sverige förklarar krig. Målsättningen är att bataljonsstaberna ska kunna lösa sina uppgifter på bästa sätt för att hantera konflikten. Staberna måste bland annat förhålla sig till de lagar och regler som gäller under fredstid och krig, känna till stabens rutiner samt att kunna kommunicera, både internt och externt.

I årets upplaga av Geltic Bear hade varje bataljonsstab tillförts 1-2 CBRN-befäl/assistenter.
– Tanken är att man framöver ska rekrytera ett CBRN-befäl till varje hemvärnsbataljon. Utbildningen har varit vilande men sedan i somras började Försvarsmakten åter utbilda inom CBRN-området, säger Anders Lindblom som är CBRN-befäl på 39:e hemvärnsbataljonen.

Två av CBRN-assistenterna på övningen är Emmy Dahlström och Therese Lindström.
– Det var våra befäl på Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, som tyckte att vi skulle delta för att få stabserfarenhet, säger Emmy Dahlström som är rekryt vid SkyddC i Umeå.
Båda tycker det har varit roligt och spännande att ha fått ingå i övningen.
– Det har också varit nyttigt att få praktisera det man lärt sig, säger Therese Lindström.

Under en krissituation finns ett stort informationsbehov hos allmänheten, varför bataljonsstaberna även fick träna på att hålla presskonferenser. Under övningen arrangerade Göteborg norra bataljon, även kallad 42:a hemvärnsbataljonen, en presskonferens tillsammans med polisen och kommunen. Det frivilliga försvarsförbundet Criscom agerade media.

För att samverkan ska fungera bra är det flera saker att tänka på.
– Det är viktigt att lyfta blicken från sin egen verksamhet. Vad behöver Försvarsmakten för stöd? Man måste också hitta sin roll utifrån vad som har hänt. Hela samhället ska fungera. Det är också viktigt att samverka tidigt i en krissituation, säger Linus Nilsson från Polisen.
I dagens samhälle har information fått en allt större betydelse.
– Vi måste samverka när en krissituation inträffar. Det första kommuninvånarna vill ha är information: Vad har hänt? Varför har det hänt? Hur länge kommer krisen vara? Var hittar jag mer information? säger Ulrika Säfström Sunnerfelt, kriskommunikationsansvarig vid Mälarenergi Västerås.

Chefen för Västra militärregionen Peter Hederstedt tyckte det var en bra stämning under övningen.
– Det varit ett härligt engagemang och ett ”will do mind set”. Det är nu dags att ta ett steg vidare i hur och var vi övar våra staber, inklusive staben för Västra militärregionen, säger Peter Hederstedt.

Sista övningsdagen fick bataljonsstaberna utvärdera sina insatser samt vad de tyckte om övningens upplägg. Totalt deltog cirka 500 personer i övningen som genomfördes på Ledningsregementet i Enköping.