Civila fick utbildning av blivande gruppbefäl

Uniformssystem, militära grader, folkrätt, krigets lagar och exercis. Under en vecka har civilanställda medarbetare vid Uppsala garnison fått lära sig viktiga grundpelare inom Försvarsmakten och på så vis fått en bättre förståelse för uppgiften i krigsförbanden.
Den så kallade kombattantutbildningen utgjorde dessutom ett skarpt utbildningsmoment för de soldater vid garnisonen som går utbildning mot att bli gruppbefäl.

Gruppbefälseleverna visar hur en grupp marscherar.
Gruppbefälseleverna visar hur en grupp marscherar. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Eleverna på kombattantutbildningen går igenom uniformssystemet.
Eleverna på kombattantutbildningen går igenom uniformssystemet. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Att lära sig marschera i takt tar tid. Under utbildningen fick deltagarna i kombattantutbildningen lära sig grunderna. Anja Sten, längst fram och närmast i bild, tycker att utbildningen var mycket givande.
Att lära sig marschera i takt tar tid. Under utbildningen fick deltagarna i kombattantutbildningen lära sig grunderna. Anja Sten, längst fram och närmast i bild, tycker att utbildningen var mycket givande. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Under utbildningen fick de även genomför täthetsprov av skyddsmasken. Detta görs i ett rum fyllt med tårgas.
Under utbildningen fick de även genomför täthetsprov av skyddsmasken. Detta görs i ett rum fyllt med tårgas. Instruktörerna och gruppbefälseleverna förklarar hur utrustningen ska användas. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

”Värmetröja 90. Håll upp”.

Den blivande gruppchefen Linus Resare håller upp en grön tröja, ett så kallat förstärkningsplagg. Han vänder sig runt ett varv där han står i mitten av korridoren i en av Uppsala garnisons kaserner. Längs med väggarna står 30 civilanställda medarbetare som nu försöker lokalisera just denna värmetröja 90 bland all packning de fått ut.

– Inom Försvarsmakten ska man aldrig frysa. Detta plagg är ett av flera verktyg ni kan använda för att anpassa er klädsel, säger Linus Resare.

Civilanställda medarbetare uppställda för genomgång av uniformssystemet.
Civilanställda medarbetare uppställda för genomgång av uniformssystemet. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens uniformssystem består av många delar som alla är framtagna för att verka i symbios med varandra. Hur man använder sig av systemet är något som värnpliktiga exempelvis lär sig under utbildningens första tre månader. Nu ska några av Försvarsmaktens civilanställda medarbetare lära sig detta under en veckas tid. Allt kommer inte att hinnas med men deltagarna får bland annat utbildning i exercis, fysisk prestationsförmåga, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), folkrätt och sjukvård. För de civila som har en krigsplacering där de förväntas bära vapen väntar även en längre vapenutbildning vid ett senare skede.

– Det har varit en väldigt givande vecka och det känns som att vi fått en ännu bättre förståelse för verksamheten och våra militära kollegor. Men det finns mycket kvar att lära och jag ser fram emot att lära mig ännu mer, säger Anja Sten, civil handläggare vid Luftstridsskolans stab.

Skarpt moment för gruppbefälselever

Utbildningen som genomförs av Luftstridsskolan på Uppsala garnison leds dessutom av elever från en pågående gruppbefälsutbildning. Detta genomförs som ett moment under utbildningen där eleverna tillsammans får planera och genomföra sina lektioner för att sedan utvärdera sina insatser. Istället för att hålla utbildningar för varandra inom kursen så används elevernas utbildning och kompetens till att utbilda i skarpt läge, allt under översyn av kursledare.

– Det har varit hur bra som helst med att få en skarp övning istället för att hålla utbildningar för varandra. Det har varit jättekul att lära ut dessa saker och det bästa är att se hur de under så kort tid utvecklas och lär sig snabbt, säger Anders Åkerlund, en av instruktörerna och blivande gruppbefälen.