Svensk-finsk ledning i Northern Coasts

De 30 fartygen från 13 nationer som deltar i övningen har anlänt till Köpenhamn för Pre Sail Conference. Den multinationella årliga övningen Northern Coasts (Noco) har genomförts sedan 2007 med svenskt deltagande varje år. I år är det Danmark och Tyskland som delar på värdskapet. HMS Carlskrona med den svensk-finska staben ombord förtöjde tillsammans med de övriga svenska enheterna på Holmen i Köpenhamn.

Besättningen på HMS Carlskrona kastar loss för övningen Northern Coasts.
Besättningen på HMS Carlskrona kastar loss för övningen Northern Coasts. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Den svenska styrkan på väg in i Köpenhamn med Öresundsbron i bakgrunden.
Den svenska styrkan på väg in i Köpenhamn med Öresundsbron i bakgrunden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Koncentrerat på HMS Carlskronas bryggvinge när det är trångt att manövrera fartyget vid förtöjningen.
Koncentrerat på HMS Carlskronas bryggvinge när det är trångt att manövrera fartyget vid förtöjningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Övningsområdet i år är södra och sydvästra Östersjön. Sverige deltar med sju fartyg, två underhållsgrupper samt stabsofficerare, totalt 400 personer. I övningen som helhet deltar närmare 4000 personer som under drygt två veckor ska öva i ett lågkonfliktscenario som utspelar sig mellan ett antal fiktiva stater med en historia av motsättningar och kamp om naturtillgångar.

—Noco är en viktig övning för oss då den fokuserar på marinövningar i grunda och trånga farvatten. Precis den miljö som är vår hemmaplan. Samtidigt är den multinationell och övar samarbete mellan alla nationer säger kommendör Per Edling som är chef för en av stridsgrupperna.

Svensk-finsk ledning för multinationell stridsgrupp

Ett av de svensk-finska militära samarbetena som kommit längst är SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group. Det är ett gemensamt initiativ för att skapa en gemensam sjöstyrka och ledning för övningar och kriser. Kommendör Per Edling, till vardags chef för Tredje sjöstridsflottiljen, leder med hjälp av sin svensk-finska stab en av stridsgrupperna där det ingår 17 fartyg från sju nationer. Det är första gången som den svensk-finska staben leder enheter från andra nationer.

 Kommendör Mikko Villikari från finska marinen är stabschef och en veteran i dessa sammanhang.

— Vi har arbetat tillsammans i det här sammanhanget under flera år nu och vi lär oss ständigt av varandra. Samarbetet mellan Finland och Sverige kännetecknas av smidighet och professionalitet. 

Imorgon fredag kastar fartygen loss från Köpenhamn och övningen, som planerats under mer än ett år, kan äntligen starta.

Två veckors övning ligger framför oss och vi ser verkligen fram emot att gå till sjöss, avslutar Mikko Villikari.

Kommendör Per Edling och kommendör Mikko Villikari berättar om det svensk-finska marina samarbetet och deltagandet i Northern Coasts 2019. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten