Northern Coasts 2019

Northern Coast (NOCO), är en av de största årliga militärövningarna i Östersjöområdet med marint fokus med huvudmålsättning att träna mindre enheter i trånga farvatten.

Några av de svenska fartygen som deltog i övningen, på väg in mot Köpenhamn. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

NOCO har genomförts årligen sedan 2007 och Sverige har deltagit sedan starten. Övningen planeras av och genomförs av olika länder runt Östersjön varje år. NOCO 19 planeras och genomförs av Tyskland tillsammans med Danmark. Övningen genomförs mellan den 2-18 september. Övningsområdet omfattar södra- och sydvästra Östersjön samt områden på danskt- och tyskt territorialhav. Under årets övning deltar ett 30-tal fartyg från 13 länder. Omkring 4 000 sjömän och soldater ingår i övningen.

Svenskt deltagande 2019

  • Tredje sjöstridsflottiljen deltar med stabspersonal, stödfartyget HMS Carlskrona, minröjningsfartygen HMS Vinga, HMS Ulvön, samt en underhållsenhet
  • Fjärde sjöstridsflottiljen deltar med stabspersonal, korvetterna HMS Visby och HMS Helsingborg, minröjningsfartyget HMS Ven, stödfartyget HMS Trossö samt en underhållsenhet.
  • Sjöstridsskolan deltar med stabspersonal samt personal ingående i evalueringsteam.
  • Flygstaben deltar med personal för luftrumssamordning

Ombord på HMS Carlskrona finns en svensk-finsk stab som leder en stridsgrupp enligt det svensk-finska samarbetet. Totalt deltar ungefär 400 svenskar i övningen.

Mediakontakter:

Media välkomnas att höra av sig till:

Jimmie Adamsson, Tredje sjöstridsflottiljen
070-682 90 09, jimmie.adamsson@mil.se