Skyddat depåstopp på liv och död

Har du sett ett formel 1 lopp? Då vet du hur oerhört mycket föraren har att vinna på att teamet i depån vet exakt vad som ska göras. Det finns liksom inte tid för diskussion där och då. Det ska bara flyta på. Hela organisationen bakom måste fungera för att föraren ska vara den som efter två svettiga timmar i en racerbil ska komma först över mållinjen. Det finns många likheter mellan depåstoppet i F1-loppet och logistikförsörjning av våra marina stridskrafter. Skillnaden är att jobbet ska utföras i ett läge där det kan handla om liv eller död.

Basskyddskompaniets soldater står för skyddet av den utvalda platsen där logistiköverföringen kommer att ske. I bakgrunden ses HMS Vinga på väg in för att logistikförsörjas. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Någonstans i en tillfällig stabsmiljö pågår orderskrivande. Dokumentet ger styrningar till de där ute som ska göra det praktiska jobbet. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Övningen innehöll en stor del moment i stridssjukvård för de deltagande soldaterna. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Ekipagekompaniets lätta transportbåt är en flexibel transportresurs som fyller en viktig funktion. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten
Basskyddskompaniets soldater står för skyddet av den utvalda platsen där logistiköverföringen kommer att ske. I bakgrunden ses HMS Vinga på väg in för att logistikförsörjas. Foto: Joakim Nordstrand/Försvarsmakten

Våra marina stridskrafter löser uppgifter i områden där vatten möter land och vidare långt ut till havs, över och under ytan, så länge bränsle och ammunition räcker. När det är förbrukat måste det fyllas på med nytt för att man ska kunna fortsätta lösa sitt uppdrag. Det är Marinbasen som ser till att det som behöver kompletteras, kommer dit det ska i rätt tid och med rätt skydd. Det förlänger uthålligheten. Allt det här inryms i begreppet marin bastjänst.

Under en vecka årligen, samlas deltagare ur alla marina förband och andra viktiga rollinnehavare ur exempelvis Helikopterflottiljen, militärregioner och Försvarsmaktens tekniska skola för att tillsammans med Marinbasen vidareutveckla marin bastjänst. Marinbasen har ledartröjan och övriga deltagare bidrar inom sina respektive expertområden. Övningen har både en teoretisk och en praktisk del och alldeles nyligen gick årets övning av stapeln i Karlskrona.

För den teoretiska delen samlades täter bestående av stabspersonal som med hjälp av spelkort över olika situationer tillsammans fick hitta hur de på bästa sätt löser uppgiften.

– Tillsammans, så kan jag väl sammanfatta det. Marin bastjänst är så mycket mer än bara logistik. Övningens upplägg gjorde att det gavs tillfälle till kunskapsöverspridning och tillsammans kom vi fram till bra resultat. Det var en extremt lärande process. Vi som var där hade olika kompetenser och många, många års erfarenheter inom våra respektive områden vilket gjorde att vi kom framåt. Det här är en bra grundplatta att vidareutveckla ifrån, säger en stabsofficer från Första ubåtsflottiljen som deltog under den teoretiska delen av övningen.

Andra genomförde momentövningar och tränade rent praktiskt på att lösa uppgifter inom exempelvis skydd av logistikförsörjning, stridssjukvård och bogsering. Ur Tredje sjöstridsflottiljen deltog HMS Vinga med fartygschefen Johan Granqvist i spetsen som också såg fördelar med övningen.

– Kunskapen i hur vi minröjare, med våra förmågor och kompetenser, kan komplettera de förmågor och styrkor Marinbasen har känns utvecklande. Detta gör att vi ökar vår gemensamma förmåga och skapar en bra samhörighet, säger Johan Granqvist.

Funktionsövningen i marin bastjänst är ett steg vidare för att utveckla och spetsa till de så viktiga depåstoppen. Nästa stora övning där logistikflödena ska löpa på än smidigare är under höstens marina övning Swenex. Då kommer nyvunna erfarenheter att sättas i spel.