När längtan efter havet ledde till karriärbyte

Vad gör man när längtan efter havet gör sig påmind eller när man känner att ens arbete inte är utvecklande och roligt längre? När man känner sig redo att avsluta en karriär för att börja en ny. Det är vanligare att officerare väljer att gå ut genom grindarna och byta karriär än att en civil akademiker väljer att gå in genom grindarna för att bli officer.

Fänrik Diderik von Gerber blir gratulerad av tillförordnad flottiljchef Magnus Berg vid examensceremonin på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Diderik von Gerber och Aron Steinsson valde båda att göra en karriärväxling senare i livet. Både längtan tillbaka till havet och intresset för Försvarsmakten medförde att de sökte till den särskilda officersutbildningen för de personer som sedan tidigare har en akademisk examen. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten

Sjökaptenen Aron Steinsson och civilekonomen Diderik von Gerber valde att byta karriär mitt i livet för att bli officerare i Försvarsmakten. Under avslutningsceremonin vid Militärhögskolan Karlberg fanns det några elever som hade varit anställda som officerare under hela utbildningsperioden. Det som skiljde dem från kadetterna på Officersprogrammet är att de sedan tidigare har en akademisk examen med minst 180 högskolepoäng och ansökt om att få genomföra en förkortad officersutbildning.

Nyfikenhet och längtan tillbaka till Försvarsmakten

− Jag hade efter att ha gått iland i samband med bildandet av min familj hunnit arbeta på fast mark i knappt ett halvår innan längtan efter havet åter gjorde sig påmind. Jag fick idén att kolla om jag fortfarande var behörig till att jobba militärt och möttes av rubriken ”Du som har 180 högskolepoäng och vill bli officer”.  Min nyfikenhet och blandat med en sedan länge undertryck längtan tillbaka till Försvarsmakten fick mig att ta steget, berättar Aron Steinsson.

För Diderik von Gerber var det annorlunda, han hade börjat fundera på att byta karriär och en kompis i Försvarsmakten skickade en länk med information om den särskilda officersexamen (Sofu) och kompisen frågade om informationen var intressant.

− Klart det var intressant! Jag hade troligtvis inte sökt till att läsa till officer om den här möjligheten inte fanns. Har redan en akademisk examen och viljan att läsa hela officersprogrammet var inte något som lockade mig. Det här är en bra möjlighet. Jag gjorde min värnplikt i flottan och ville läsa vidare till officer redan då, men det året jag avslutade min värnplikt ställdes all utbildning in pga. ett försvarsbeslut och jag valde då istället att börja läsa till civilekonom. Men har sedan värnplikten saknat Försvarsmakten och flottan och det är väldigt roligt att vara tillbaka.

Sofu - en särskild officersutbildning på 12 månader

En person som är svensk medborgare och har en akademisk examen och minst 180 högskolepoäng kan söka till Sofu. Efter en säkerhetsprövning blir man anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar i minst tolv månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning.

−  En stor fördel med det förkortade programmet och dess utformning är i min mening att det kan locka fler kompetenta individer till Försvarsmakten för att råda bot på den både rådande och stundande personalbristen. En reflektion från min sida är att när man rekryterar högutbildade individer till ett mindre konkurrenskraftigt yrke rent lönemässigt sett har man istället konkurrerat med att erbjuda drivna individer ett yrke som präglas av meningsfullhet, motivation och ansvar, säger Aron.

Båda känner stark motivation och längtan till att få komma ut och börja arbeta i sin befattning som ubåtsjaktofficer på förbandet.  

− Det jag tar med mig från mitt civila arbete är att jag har arbetat som chef och ledare vilket gett mig många goda erfarenheter. I nuläget som blivande ubåtsjaktofficer kommer jag inte direkt ha användning av min civilekonomexamen, men den kan vara bra att ha i framtiden längre fram i karriären. Dock har mina studier gett mig ett analytiskt och akademiskt tänk som jag har nytta av. Min första tid i befattning kommer innebära pendling ner till Karlskrona där jag ska vara utlånad till tredje sjöstridsflottiljen och HMS Nyköping, berättar Diderik.

Kritik mot Sofu-programmet

Bristen på officerare har föranlett inrättandet av Sofu. För att Försvarsmakten ska kunna växa krävs det ett ökat numerär av officerare. Inom den närmsta framtiden sker stora pensionsavgångar och behovet av officerare kommer att öka. Dock har det framkommit en hel del kritik inom organisationen och en utryckt farhåga om att Sofu-officerarna skulle vara mindre kapabla än OP-officerarna (de elever som har gått hela officersprogrammet).

Finns det rädsla hur ni kommer att värderas i organisationen när ni kommer ut och börjar jobba?

−  Både ja och nej. För egen del har jag egentligen inga sådana farhågor. Jag har sedan dag ett upplevt ett stort intresse och genuin tro på min förmåga från både närmsta chef och högre uppifrån på flottiljen vilket endast har stärkt min motivation och längtan efter att komma ut på förbandet och träda in i min befattning.

Dock upplever jag att det i nuläget finns starkt kritiska röster inom främst de övriga vapenslagen, bland dem personer som på ett eller annat sätt kommer att utgöra närmsta kollegor med mina kurskamrater.

Jag vågar påstå att det förtroende och öppna sinne som mitt förband har visat ligger mer inom ramen för det utvecklande ledarskapet än de på förhand negativa och konservativa åsikterna som framförts från annat håll. Jag vill dock med kritikerna i åtanke poängtera att det är med stor ödmjukhet som jag har antagit den här utmaningen och att det slutligen är upp till mig själv att leva upp till och vårda det förtroende som jag har fått, avslutar Aron.