Starkare nationellt försvar genom internationellt samarbete

Amfibieregementet har övat tillsammans med Nylands brigad i den finska skärgården. Tillsammans utgör förbanden den svensk-finska amfibiestyrkan som i framtiden ska kunna försvara den svenska eller finska kusten om det skulle behövas.

Stridsbåt och jehu under den finska marinens slutövning.
Stridsbåt och jehu under den finska marinens slutövning.
Under övning Shallow waters utbyttes många erfarenheter bland annat inom navigering. Foto: Frida Williamsson/Försvarsmakten
Amfbiesoldater och soldater ur Nylands brigad övar på att gruppera sjömålsrobot under den finska marinens slutövning.
Finska och svenska soldater övar på att gruppera den finska kustrobotsystemet. Foto: Frida Williamsson/Försvarsmakten

Sverige och Finland ligger geografiskt nära varandra och våra skärgårdar har många likheter. Gemensamt för länderna är också att vi båda har ett intresse och en vilja att kunna försvara och skydda vår skärgård, vilket gör ett samarbete länderna emellan naturligt. Att gemensamt bidra till ett tryggare närområde är också ett tydligt mål från våra politiker. Det finns en politisk överenskommelse mellan Sverige och Finland som pekar ut riktningen för ett fördjupat försvarssamarbete mellan länderna.

Samarbetet mellan Amfibieregementet och Nylands brigad, Finland, började för mer än 20 år sedan, men då i mindre omfattning och med en annan målsättning än den som finns idag. En bidragande orsak till det ökade samarbetet är det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet. Swedish Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, utgör en viktig del av det svensk-finska samarbetet, som ska kunna användas och bidra till den gemensamma operativa förmågan mellan de båda länderna. Den nuvarande målsättningen är att styrkan senast år 2023 ska kunna lösa mer omfattande uppgifter, och om det krävs också kunna bidra till respektive lands nationella försvar.

Den gemensamma övningen, Shallow waters 19, har inneburit en möjlighet för Amfibieregementet och Nylands brigad att fortsätta utveckla förmågan att, som bataljon, kunna försvara kustzonen. Dessutom har övningen också bidragit till att ytterligare stärka förbandens relation, vilket är en viktig del av samarbetet då det ökar känslan av samhörighet. De svenska trupperna var på plats i Finlands skärgård inom loppet av timmar efter att de lämnat Amfibieregementet, och redan nästa dag kunde eldledare från Amfibieregementet leda in granater som avfyrades av ett finskt granatkastarkompani. Kort därefter genomfördes även skarpa skjutningar med svensk sjömålsrobot och finsk kustrobot, där båda ländernas robotsystem avfyrades samtidigt, under samma eldledningsgrupp och mot ett gemensamt mål. Andra moment som har ingått i övningen, där svenska och finska soldater och officerare har övat tillsammans och fått nya erfarenheter är, bland annat, planering, ledning och samband, logistik och underhåll samt sjukvård.

Totalt övades över 800 soldater och officerare och Sverige deltog med drygt 400 amfibiesoldater och kustjägare, samt ett 40-tal båtar. Resultatet av övningen är ett kvitto på att SFATU redan har kommit långt i samarbetet, och att det mål som satts till 2023 inte är långt borta. Amfibieregementet och Nylands brigad kompletterar varandra och tillsammans ökar den militära förmågan, vilket tillsammans med övriga stridskrafter i Sverige och Finland bidrar till ett stabilare och tryggare närområde