Ny multifunktionsradar ger lyft åt Försvarsmakten

Från att med hjälp av en radar enbart kunna lokalisera indirekta eldenheter kommer Försvarsmakten inom en snar framtid att ha möjlighet att samtidigt identifiera även hot från luften. Utvecklingen för att kunna lokalisera fienden har därmed ökat. Med ny teknik kommer nya förmågor.

Den nya multifunktionsradarn går det att identifiera inte bara fientlig artilleri utan även hot från luften i form av obemannade flygfarkoster (UAV).
Den nya multifunktionsradarn går det att identifiera inte bara fientlig artilleri utan även hot från luften i form av obemannade flygfarkoster (UAV).
Med den nya multifunktionsradarn går det att identifiera inte bara fientlig artilleri utan även hot från luften i form av obemannade flygfarkoster (UAV). Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Redan under övning Vintersol 2017 fanns en prototyp på resultatet av detta projekt, nämligen den nya multifunktionsradarn Giraffe 4A. Två år senare och prototypen av multifunktionsradarn har testats och utvecklats med hjälp av olika aktörer i bland annat Försvarets Materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Redan under övning Vintersol 2017 fanns en prototyp på resultatet av detta projekt, nämligen den nya multifunktionsradarn Giraffe 4A. Två år senare och prototypen av multifunktionsradarn har testats och utvecklats med hjälp av olika aktörer i bland annat Försvarets Materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten
Representanter från olika delar som alla är involverade i framtagandet av multifunktionsradarn. Försvarets materielverk, Saab, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola. Bilden är tagen under övning Vintersol 2017.
Representanter från olika delar som alla är involverade i framtagandet av multifunktionsradarn. Försvarets materielverk, Saab, artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola. Bilden är tagen under övning Vintersol 2017. Foto: Försvarsmakten
Mattias Hansson på Artilleriets stridsskola är Försvarsmaktens projektledare när det kommer till den nya multifunktionsradarn.
Mattias Hansson på Artilleriets stridsskola är Försvarsmaktens projektledare när det kommer till den nya multifunktionsradarn. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Tillfällig operatörsmodul för bland annat användargränssnitt. Här gick att följa skjutningarna i nära realtid.
Tillfällig operatörsmodul för bland annat användargränssnitt. Via dessa skärmar kunde man under övning NAX i Finland följa skjutningarna i nära realtid. Foto: Viktoria /Szakacs

– Vi har ett nytt hot mot artilleriet och det är från luften i form av obemannade flygfarkoster (UAV). Vi måste kunna hitta dessa nya och dessutom väldigt små luftmål för att förhindra dem att verka inom vårt område. Det är något vi kommer kunna göra med den nya multifunktionsradarn, säger projektansvarig Mattias Hansson på Artilleriets stridsskola, A 9.

I dagsläget använder Försvarsmakten radarn Arthur för lokalisera indirekt eld. Radarn är ett sätt för att kunna se varifrån indirekt eld kommer, och syftar till att kunna besvara fiendens eld. Precis som all annan materiel har Arthur en viss livslängd. En livslängd som nu börjar lida mot sitt slut. För att gå vidare i utvecklingen och anskaffa ett nytt system har ett projekt vuxit fram under de senaste åren. Redan under övning Vintersol 2017 fanns en prototyp på resultatet av detta projekt, nämligen den nya multifunktionsradarn Giraffe 4A. Två år senare och prototypen av multifunktionsradarn har testats och utvecklats med hjälp av olika aktörer i bland annat Försvarets Materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.

Senaste tillfället prototypen testades i verklig miljö var i samband med övning NAX i Finland. Övningen i Finland gav en unik möjlighet att på ett av Europas största skjutfält, Rovajärvi skjutfält, kunna se hur systemet fungerar:
– Under övningen tittade vi bland annat på granater, gränssnitten som operatörerna hade framför sig men även på hur vi kan designa vår operatörsmodul. Övningen i Finland var väldigt lärorik för att se vad vi ska ersätta vårt tidigare system med, fortsatte Mattias.

Utbyte mellan grannländerna

FMV leder anskaffningen där Artilleriregementet har kravsatt multifunktionsradarn. Ytterligare en aktör är Saab som står för framtagandet av systemet. Lägg därtill samarbete med de nordiska länderna, i synnerhet Finland där Försvarsmakten kontinuerligt byter erfarenheter, kunskaper och möjligheter inom sensorområdet.
– Finland har också bestämt sig för att köpa en multifunktionsradar likt den vi införskaffar. Vi kommer därför att kunna testa våra system samtidigt då tanken är att dessa ska införas ungefär samtidigt.
– Finland har inte utbildat inom radarfunktion på lång tid vilket gör att ett land som Sverige kan bidra med många erfarenheter och kunskaper. I utbyte får vi testa vår radar på deras skjutfält och samtidigt tillsammans lära oss av hur vi hanterar deras införande. Framtiden ser helt enkelt väldigt ljus ut, konstaterade Mattias, projektledare för multifunktionsradarn i Försvarsmakten.