Spaningsradar 860

Spaningsradar 860 var flygvapnets tredimensionella spaningsradar för luftmål på hög och medelhög höjd. Systemet är numera ersatt av Spaningsradar 861.

Radarantenn PS 860
Radarantenn PS 860
Foto: LA

Spaningsradar 860 grupperades vanligen i stridsledningscentralernas radaranläggning 860, som var byggda inne i väl skyddade bergrum och som hade höj- och sänkbara antennmaster. Den materiel som ingick var placerad i radarvagnar, vilket gjorde att systemet var strategiskt och taktiskt rörligt och kunde grupperas var som helst i landet. Det kunde även anpassas för att utnyttjas vid internationella insatser.

I fredstid krävs det teknisk personal på plats för att driva systemet. Vid övning och i beredskap tillförs insatsförband för betjäning av bland annat spaningsradarns störskyddssystem.

Spaningsradar 860 anskaffades av Försvarsmakten 1975 och var operativt sedan början av 1980-talet.