Brittiskt besök med fokus på samarbete

Från årsskiftet har Sverige två korvetter av Visbyklass anmälda i Jef, som är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka. Det och erfarenheterna från de gemensamma övningarna Trident Juncture och nu senast Baltops låg i fokus när brittiske ÖB, general Nick Carter, besökte Tredje sjöstridsflottiljen med ÖB, general Micael Bydén som värd.

Divisionschef Bernt Andersson betonade att Jef-samarbetet går bra men att man måste fortsätta jobba tillsammans och höjer svårighetsgraden.
Divisionschef Bernt Andersson betonade att Jef-samarbetet går bra men att man måste fortsätta jobba tillsammans och höjer svårighetsgraden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Bernt Andersson visar hur fartyget manövreras.
Bernt Andersson visar hur fartyget manövreras. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
General Micael Bydén tillsammans med sin brittiske kollega, general Nick Carter ombord på HMS Nyköping.
General Micael Bydén tillsammans med sin brittiske kollega, general Nick Carter ombord på HMS Nyköping Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Sverige bygger säkerhet i vårt närområde tillsammans med andra nationer. Då är gemensamma övningar och olika former av samarbeten en naturlig del. Jef inkluderar ett samarbete med en mindre grupp länder, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Det ska bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.

ÖB understryker vikten av det svensk-brittiska samarbetet inom Jef.
ÖB understryker vikten av det svensk-brittiska samarbetet inom Jef Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

— Samarbetet med Storbritannien och då särskilt i form av Jef, är vid sidan av det finska, ett av våra viktigaste, säger ÖB.

Goda svenska erfarenheter

Generalerna besökte HMS Nyköping, som tillsammans med systerfartyget HMS Karlstad är de svenska korvetterna som är anmälda till Jef. Förutom en rundvandring ombord berättade chefen för tredje sjöstridsflottiljen, Per Edling, om läget på Östersjön och chefen för korvettdivisionen, Bernt Andersson, om de svenska erfarenheterna från Jef, det gångna halvåret. Bernt Andersson berättade att man blivit varmt välkomnade av de brittiska kollegorna och att det finns en stor vilja att använda de svenska korvetterna effektivt.

— Våra korvetter fyller en lucka som behövs i kustnära områden. De har vapensystem och sensorer som är skapade för att fungera optimalt i Östersjömiljön samt erfarna och välutbildade besättningar.

De svenska fartygen har nu deltagit i två stora övningar, Trident Juncture i höstas och nu senast Baltops och stora steg framåt har tagits. Men mycket jobb återstår.

— Det är viktigt att vi nu fortsätter öva tillsammans och höjer svårighetsgraden. Samarbetet inom Jef har stora möjligheter men även höga förväntningar, avslutar Bernt Andersson.