På västlig kurs

Idag kastade sju minröjningsfartyg och ett stödfartyg loss från Stockholm och Karlskrona för att under nio dygn genomföra minröjning på västkusten. Dessutom deltar två finska minröjningsfartyg som ett led i det nära samarbete de båda länderna har.

Idag kastade minröjningsfartygen loss från sina baser i Karlskrona och Stockholm för nio dygns övning på västkusten. Tillsammans med två finska minröjningsfartyg ska men dels öva sig i de speciella förhållanden som råder där men också leta efter eventuella gamla minor från de båda världskrigen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Verksamheten har flera insatsinslag, exempelvis sökandet efter minor från de båda världskrigen , Den genomförs mellan den 6-14 maj i området runt Kullen och den danska ön Anholt, med flera syften. Martin Göth som är chef för 33.minröjningsdivisionen förklarar:

–Förutom att självfallet ytterligare utveckla minröjningsförmågan så ska vi genomföra en insats där vi letar efter eventuella gamla minor från de båda världskrigen som kan finnas i området. Dessutom ska vi ytterligare utveckla det redan nära svensk-finska samarbetet.

Samarbete i ett viktigt område

De svenska minröjningsfartygen kommer både från Fjärde sjöstridsflottiljen i Stockholm och Tredje sjöstridsflottiljen från Karlskrona. Tillsammans med  stödfartyget HMS Trossö och de finska minröjningsfartygens besättningar uppgår det totala antalet besättningsmedlemmar till 300 stycken. Att verksamheten genomförs på västkusten är ingen slump.

– Här råder lite andra vattenförhållanden än i Östersjön. Vågorna, salthalten och vattenströmmarna påverkar våra sonarer, dykare och undervattensfarkoster. Därför övar vi regelbundet här. Dessutom är Östersjöinloppen strategiskt viktiga såväl i fred, kris som krig. Marinen måste kunna operera här vid en kris i vårt närområde, avslutar Martin Göth.