Hemvärnet – överallt och alltid

”Uniform på jobbet – dagen” sker den 29 maj

För första gången någonsin får Sveriges hemvärnssoldater möjlighet att under en dag bära uniform på jobbet, ett sätt att visa sitt engagemang i Försvarsmakten för arbetskamraterna och allmänheten. ”Uniform på jobbet – dagen” sker den 29 maj och är vald med anledning av att 29 maj är hemvärnets födelsedag och även Veterandagen.

uniform på jobbet
uniform på jobbet
”Uniform på jobbet-dagen” syftar till att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet och Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten/Hemvärnet

Cirka 21 000 engagerade personer är med i Hemvärnet idag och varje år genomför Hemvärnet ett stort antal insatser till stöd för samhället och är beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter vid till exempel översvämningar, eftersök av försvunna personer och skogsbränder. Under 2018 bidrog Hemvärnet med 244 000 timmars stöd till samhället, majoriteten under sommarens stora skogsbränder. Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga och de flesta har ett ordinarie arbete i det civila samhället som till exempel sjuksköterska, lärare, butiksbiträde eller lagerarbetare. Många engagerar sig för att få bidra till försvaret av Sverige, landets intressen, och vår frihet att leva som vi själva väljer.

”Uniform på jobbet-dagen” kommer att uppmärksammas i hela landet och syftar till att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet och Försvarsmakten, men även sprida information till arbetsgivare om Hemvärnet. Beslutet att genomföra ”Uniform på jobbet – dagen” är fattat av rikshemvärnschefen. Beslutet grundar sig i en motion som antogs på rikshemvärnstinget 2017 och kommer att vara en återkommande aktivitet varje år den 29:e maj. Tanken är att de hemvärnssoldater som har möjlighet, och som får tillstånd av sin arbetsgivare, bär uniformen på sitt civila arbete. Hemvärnssoldater uppmuntras även att bära uniform till och från arbetet och under annan lämplig verksamhet under den aktuella dagen, och deltagandet är frivilligt. Alla hemvärnssoldater måste inhämta tillstånd, företrädesvis skriftligt, från sin arbetsgivare för att få bära uniform under sin arbetsdag.

En hemvärnssoldat tecknar ett hemvärnsavtal med Försvarsmakten som, beroende på befattning, bland annat innebär en tjänstgöringsskyldighet på mellan 4-15 dygn per år. Ungefär hälften av dessa dagar kommer att kräva ledighet från hemvärnssoldatens civila verksamhet medan resterande tid kommer att beröra hemvärnssoldaternas fritid. Förutom utbildning och träning kopplat till sin befattning i Hemvärnet får soldaten en stor personlig utveckling och blir även en del av en unik gemenskap.

I dag ligger avtalsuppfyllanden på en riksnivå på cirka 65 % men den behöver ökas till cirka 85 %. ”Uniform på jobbet-dagen” ger arbetsgivare en möjlighet att manifesterar sin vilja att bidra till försvaret av Sverige och visa sitt stöd för sin personals engagemang i hemvärnet och Försvarsmakten. Detta kommer till viss del påverka hemvärnets avtalsuppfyllnad, vilket i sin tur kommer att ökar Försvarsmaktens militära förmåga.