Varje soldat är viktig att behålla

Efter flera år av en nedåtgående trend för att delta i Hemvärnet visar nu allt fler ett intresse av att gå med i Hemvärnet. På Bohusbataljonen, även kallad 40:e hemvärnsbataljonen, jobbar man med flera olika förslag för att behålla dem som kommer in och även minska antalet som slutar för tidigt.

Bataljonschef Erika Åbrodd under 40:e hemvärnsbataljonens krigsförbandsövning som pågick i förra veckan. Foto: Jessica Dahlberg

– Vi jobbar just nu med tre åtgärder som vi hoppas ska ge effekt, berättar Erika Åbrodd som är nytillträdd bataljonschef sedan 1 januari 2019.

Öka upptagningsområdet för bevakningskompaniet

En av åtgärderna är att cheferna intervjuar de hemvärnssoldater som flaggat för att de vill avsluta sitt kontrakt. Detta för att försöka hitta andra lösningar så att de kan fortsätta vara delaktiga i Hemvärnet. Bland annat har man erbjudit dem som tillhör ett insatskompani att gå över till bevakningskompaniet. Många tycker dock att det är långt att åka, då kompaniet har sitt upptagningsområde i Dalsland.

– Jag har därför tagit beslut om att öka upptagningsområdet för bevakningskompaniet, så att det omfattar hela 40:e hemvärnsbataljonens upptagningsområde.

Bataljonsledningen kikar också på ytterligare möjligheter som gynnar såväl enskild soldat, som kompanierna i framtiden. I stort handlar det om att skapa förutsättningar och trygghet inom bataljonen för soldaten, och att man integrerar kompanierna med varandra, där det är möjligt. Detta för att försöka krympa känslan av avgränsning mellan dessa för den enskilda soldaten, varpå steget inte ska bli så långt att växla mellan ett insatskompani och ett bevakningskompani eller vice versa.

– Ett sätt är att omplanera utbildningen efter introduktionsutbildningen. Detaljerna kring detta jobbar vi på just nu, och kommer lyftas till Rikshemvärnsavdelningen i slutet av sommaren.

Vidare behöver varje soldat förstå sin roll i helheten av förbandets uppgifter.

– Det gäller att bena isär och tydliggöra hur förbandet är organiserat och vad de olika rollerna respektive funktionerna är menade att göra. Tydlighet och sammanhang är viktigt för att känna meningsfullhet i den befattning respektive soldat har, säger Erika Åbrodd.

Startat upp ett kvartalsbrev

Från resultaten av FM Vind-undersökningen har man kunnat se att många hemvärnssoldater inte varit nöjda med den information som beskriver vad som händer på bataljonen.

– Det jag har gjort inledningsvis är att jag har startat upp ett kvartalsbrev. I slutet av januari i år skickades det första ut, och nummer två håller nu på att sammanställas efter vår nyligen genomförda befattnings-KFÖ. I kvartalsbrevet skriver jag som chef men det är även information från kompanierna och funktionerna. Brevet ska innehålla information om genomförd, pågående och kommande verksamhet.

Bjuda in Noak

I medarbetarundersökningen FM Vind framkom också att några enstaka hemvärnssoldater känt sig utsatta på något sätt.

– Det tog jag direkt upp med mina chefer och sa att; Det är inte acceptabelt i det här förbandet. Den elden stampar vi ut direkt. Jag bad dem att återkomma om hur de har arbetat med det i respektive kompani. Jag ska försöka samla, till att börja med, tjejerna som finns och bjuda in Noak för att prata om vad de kan erbjuda.

Noak står för Nätverk för officerare och anställda kvinnor, och är en del i Försvarsmaktens arbete med att förbättra kvinnors möjligheter i myndigheten.

– Det som är bra med FM Vind är att undersökningen kommer även nästa år och då kan vi följa upp om det skett någon förbättring, säger Erika Åbrodd som har många tankar kring hur hon vill utveckla bataljonen framöver.