Var finns närmsta varvsresurs och vad har vi för tillgång till sjukvård?

Marina stridskrafter löser uppgifter till sjöss och där vatten möter land för att skydda sjöfartens alla viktiga leveranser. Allt för att vardagen i land ska flyta på som vanligt. För att de ska kunna göra detta krävs en organisation i land som sköter deras behov. Kanske vet var närmsta varv finns, hur tillgången till en särskild reservdel är eller att ha en tankbil fylld med diesel färdig att levereras tillsammans med ammunition till fartygen i skärgården. Marinbasen har den uppgiften, att skapa operativ uthållighet för de marina förbanden genom skyddad förnödenhetsförsörjning till land och till sjöss.

Emma är utsedd chef på plats och håller ett stadigt grepp om sin Rakel som hon använder för att kommunicera med sina enheter och kommande fartyg. Hon har planen för hur fartygen ska förtöja och när och hur de ska få sina leveranser. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Basskyddsoldaterna ser till att skydda fartyget från eventuell motståndare. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Tempot är bitvis högt inne i ledningscontainern där alla beställningar ska koordineras. Det är en bredd av kompetenser som tillsammans gör att man kommer fram till ibland väldigt kreativa lösningar. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
I sambandscontainern råder det kontinuerligt aktivitet. Det är hjärtat för att de i ledningen ska kunna göra sitt för att möjliggöra för de leveranser de stridande behöver för att kunna fortsätta lösa sin uppgift. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

För att lösa det uppdraget finns rörliga delar av förbandet Marinbasen som följer enheterna till sjöss likt en skugga fast på land och i skärgård.  Enheterna består av en ledningsdel och flera sammansatta delar byggda efter det behov man räknat med behövs för den aktuella operationen.

När fartygen kommer till kajen för att fylla på mer ammunition, drivmedel eller vad de har behov av kommer de till en plats som Marinbasen har pekat ut. Platsen är säkrad och skyddas av Basskyddskompaniet, Marinbasens eget säkerhetsförband. För att lösa uppgiften kan basskyddssoldaterna verka både på land och till sjöss. Till sin hjälp har de olika fordon och båtar. Sedan några år även hundar.

Vid kajen möts fartygen upp av personal ur Logistikkompaniet som är beredda att ta emot fartygets tampar och hjälpa dem att lägga fast så att de sedan snabbt kan rulla fram tankbil eller lastbilar och överlämna det beställda godset.

Ibland sker inte överlämningen vid kaj, ibland överlämnas stödet till sjöss. Då är det Ekipagekompaniets båtar som blir den förlängda armen för att leverera till den förutbestämda mötesplatsen.

Hela det här arbetet koordineras enligt en ständigt levande lägesbild som bygger på ett oavbrutet flöde av information. Och allt kan ändras på ett ögonblick så det ställer stora krav på flexibilitet och en möjlighet att tänka utanför boxen. Staben sitter som spindeln i nätet och håller i trådarna för att få flödena att fungera.

Tillsammans med övriga delar av marinen säkrar vi Sveriges försörjning.