Kapellskärs hamn - säkrad

Under de senaste dagarna har verksamheten för amfibieförbanden i övning Swenex intensifierats, och under söndagen rapporterades underrättelser in om att motståndaren hade fått fäste i Kapellskärs hamn. Kort därefter beordrade marintaktisk chef andra amfibiebataljonen att ta tillbaka hamnen.

Striden bryter ut och soldaterna börjar försvara sin position
Striden bryter ut och soldaterna börjar försvara sin position Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Eldställning med observation ut över hamnen.
Eldställning med observation ut över hamnen. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Fienden drog sig tillbaka in i terminalen för skydd. Amfibiesoldaterna sökte därför igenom byggnaden.
Fienden drog sig tillbaka in i terminalen för skydd. Amfibiesoldaterna sökte därför igenom byggnaden. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Framryckning mot nytt mål
Framryckning mot nytt mål Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Hamnen är stor och under tiden strider pågår bevakar andra delar av förbandet sin del.
Hamnen är stor och under tiden strider pågår bevakar andra delar av förbandet sin del. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Soldaterna observerar hamnen för att kunna identifiera en eventuell motståndare
Soldaterna observerar hamnen för att kunna identifiera en eventuell motståndare Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Stridsbåtarna används till både transport och understöd
Stridsbåtarna används till både transport och understöd Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Klockan är 00.21 och i Kapellskärs hamn är det tyst och stilla. Ett kryssningsfartyg passerar på håll och denna söndagsnatt ligger större delen av samhället och sover. Men hos andra amfibiebataljon råder febril aktivitet, uppgiften från högre chef är solklar – ta Kapellskär hamn. Efter ordergivning ges kommandot framåt och stridsbåtarna susar kort därefter fram bland kobbar och skär, i skydd av mörkret. Allt verkar lugnt och stilla i hamnen. Truppen kliver i land. Snart visar sig motståndaren och striden är ett faktum.

En hamn som Kapellskär hamn är komplex att ta då det finns många ställen och vinklar som amfibiesoldaterna behöver ha koll på. Byggnader, trappor, ramper, lastbilar och containrar erbjuder både möjligheter men utgör även risker. För att lyckas krävs därför en noggrann planering men framför allt en förmåga hos den enskilde soldaten, hela vägen upp till kompanichef, att kunna anpassa sin plan allt eftersom striden fortskrider – men aldrig släpps slutmålet ur sikte.  Efter att byggnader genomsökts, områden säkrats och skadade transporterats bort fick amfibiebataljon återigen kontroll över Kapellskär.

Stridsbåtar bevakar inloppet till hamnen kort efter att de första soldaterna är i land.
Stridsbåtar bevakar inloppet till hamnen kort efter att de första soldaterna är i land. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Amfibieförbanden verkar där land möter hav

Hamnen i Kapellskär är en av få stora hamnar som kan ta emot större fartyg i Stockholmsområdet. Av denna anledning är den intressant för en angripare som vill föra iland trupp eller tung materiel. Därför är det viktigt att amfibieförbanden får öva i områden som Kapellskär. Genom att öva i de miljöer som vi ska kunna skydda ökar vi vår förmåga, och gör det svårare för en motståndare att genomföra sina planer. En av målsättningarna i övning Swenex är just att öva på att försvara det svenska territoriet och våra intressen, samt utveckla vår förmåga till väpnad strid – det var precis vad andra amfibiebataljon gjorde i Kapellskär.