Ambassadörsbesök vid marinen

Under gårdagen den 14 maj besökte Storbritanniens ambassadör i Sverige, David Cairns, marinen i Karlskrona.

Chefen för tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren, och Bernt Andersson, fartygschef på HMS Karlstad visar fartyget för Ambassadören.
Chefen för tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren, och Bernt Andersson, fartygschef på HMS Karlstad visar fartyget för ambassadören. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I örlogshamnen togs ambassadören emot av marinbaschefen Erik Andersson och chefen för tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren.

— Syftet med mitt besök är dels att få information generellt om svenska marinen men också att fördjupa mig i det svenska marina bidraget till Joint Expeditionary Force (Jef), berättade ambassadören.

Han besökte därför korvetten HMS Karlstad, som tillsammans med HMS Nyköping står i beredskap för Jef från 2019. Flottiljchef Bengt Lundgren och fartygschef Bernt Andersson visade runt ombord.

Som ett led i att förbereda besättningarna och  fartygen för beredskapen kommer de två korvetterna att delta i den stora Nato-övningen Trident Juncture som äger rum i Norge i november 2018. I denna övning deltar även svenska mark- och stridsflygförband.

Bakgrund till Sveriges bidrag till JEF

Regeringen fattade den 5 oktober 2017 beslut att Sverige ska delta med två korvetter av Visbyklass i Jef, som är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka. Det inkluderar ett samarbete med en mindre grupp länder, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.