Emmas last, torpeder och drivmedel

I skydd av mörkret och dimman dyker de plötsligt upp, fartygen som varit ute till sjöss och löst uppgifter behöver nu fylla på drivmedel och vapen. På kajen står Emma som är utsedd chef på platsen, med sin transportgrupp, beredd att förse de stridande enheterna med varorna de har beställt. Målet är att så fort det går, utan att tulla på säkerheten, överlämna lasten så att korvetterna kan ge sig ut i den skyddande natten igen.

Med en Rakel i sin hand styr Emma det som händer på platsen. Det är mycket att tänka på och många olika anropssignaler att hålla reda på till alla berörda parter, inblandade i logistikförsörjningen. Foto: Marko Biscevic/Försvarsmakten
Genom dimman dyker fartygen upp som på ett pärlband för att ta emot drivmedel och vapen. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
När väl fartygen kommit på plats rullar tankbilen fram och man är snabbt igång med att förse fartyget med drivmedel. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Torpeder skiftar plats från transportgruppens lastbil till korvetten. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Under tiden Emmas gäng förser fartygen med drivmedel och vapen passar fartygspersonalen på att fylla på med vatten och tömma sopor. Foto: Marko Biscevic/Försvarsmakten
Det är viktigt att orka med så gruppen ser till att hålla stridsvärdet någorlunda i form med lite mackor i väntan på fartygen. Foto: Jasper moldvik/Försvarsmakten

Emma är till vardags chef för transportgruppen på Marinbasens logistikkompani. Gruppen är de i kompaniet som har förmågan att transportera, lyfta och förvara alla fartygens nödvändiga förnödenheter.

Spindeln i nätet

Fartygen får hjälp av gruppen att lägga fast vid kaj och Emma börjar direkt samverka med fartygspersonalen om hur de ska ta emot sina beställda varor, eller om de har andra hastigt uppkomna behov som också skulle kunna lösas. Beroende på händelseutvecklingen till havs kan ursprungsplanen komma att revideras.

Emma hade erfarenhet inom logistikområdet innan hon började arbeta i Marinbasen och ville gärna fortsätta på den banan. Men hon trodde inte att det skulle innebära att hon bland annat skulle sitta som chef längst fram i en fordonskolonn, körandes ett trettiofem ton tungt ekipage. Men som med de flesta andra uppgifter i kompaniet ser man till att sprida ut kunskaperna för att få redundans. Ju fler som behärskar så många förmågor som möjligt, desto mer effektivt kan kompaniet bli. Emma är ett bra exempel på detta.

– Det var andra gången jag hade den här rollen. Det är intressant och kul när man börjar få koll på uppgiften. Det är mycket att tänka på. Till exempel många olika anropssignaler att hålla reda på till alla berörda parter inblandade i lösandet av uppgiften. Jag är spindeln i nätet som ska styra fartyg och resurser på platsen. Men jag har bra folk i gruppen som alla bidrar och gör det enklare, säger Emma.

Överlämningen gick bra, fartygen fick sin last och sitt drivmedel, hann fylla på med mer vatten och göra sig av med sopor innan de i skydd av mörkret kunde kasta loss och ge sig ut igen. Den här gången för att fortsätta ubåtsjaktövningen. Emma och hennes grupp återvände till sin grupperingsplats för att återhämta sig och höja stridsvärdet inför nästa uppgift. Transportgruppen är en viktig komponent för att få de stridande enheternas verksamhet att flyta på.