Hemvärnsbataljoner vässades under övningen Geltic Bear

Under förra veckan deltog drygt 500 personer i ledningsövning Geltic Bear i Enköping. En övning som syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda enheters verksamhet. Staben för Militärregion Väst var på plats och ingick i övningsledningen, där staben bland annat gav order till de elva underställda förbanden.

Drygt 500 personer deltog i ledningsövning Geltic Bear i Enköping. En övning
som syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda
enheters verksamhet.
Drygt 500 personer deltog i ledningsövning Geltic Bear i Enköping. En övning
som syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda
enheters verksamhet.
43:e hemvärnsbataljonen genomför presskonferens tillsammans med polisen och kommunen. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Övningen Geltic Bear 2018.
Löpsedel som skapades i mediespelet. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Övningen Geltic Bear 2018.
Ulrika Forsman, Clas-Göran Johansson och Annelie Alsterlid, samtliga från Länsstyrelsen Värmland, deltog i övningen. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten
Drygt 500 personer deltog i ledningsövning Geltic Bear i Enköping. En övning
som syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda
enheters verksamhet.
Chefen för Militärregion Väst, Peter Hederstedt, genomför chefsbesök vid 19:e hemvärnsbataljonen. Foto: Jessica Dahlberg/Försvarsmakten

– Jag tycker att alla involverade aktörer har gjort ett utmärkt arbete med att ge bataljonsledningarna en så bra övning som möjligt. Lite extra utmanande blir det såklart, då det samtidigt skulle utbildas på IS HV, säger Peter Hederstedt, chef för Militärregion Väst.

Informationssystemet (IS HV) är ett stabsstöd för ledning av hemvärnsförband och funktioner. IS HV möjliggör och underlättar arbetet i staben vad gäller gemensam lägesbild samt att ta fram, utarbeta och leverera order till olika nivåer.

Övningen som pågick dygnet runt från torsdag till söndag, utgick från ett scenario där Sverige utsätts för militära stridshandlingar som utmynnar i att Sverige förklarar krig. Målsättningen med övningen var att bataljonsstaberna bland annat skulle känna till vilka lagar och regler som gäller under fredstid och krig, vilka rutiner som gäller inom staben samt att kunna samverka med civila myndigheter.

I spelorganisationen deltog även representanter från bland annat polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, Trafikverket och kommuner.

– Det är en mycket lärorik övning, då den ger en bättre förståelse i hur vi kan komplettera och bistå varandra i en krissituation, säger Annelie Alsterlind från Länsstyrelsen Värmland.

– Det är också en bra övning, i det avseende, att man får erfarenheter av att röra sig bland andra yrkeskategorier. Det kan handla om hur man använder begrepp och under vilka förutsättningar man arbetar, tillägger Clas-Göran Johansson som också arbetar vid Länsstyrelsen Värmland.

Då det i en krissituation ofta finns ett stor informationsbehov hos allmänheten fick bataljonsstaberna även öva på att möta media. Under övningen, ingick därför ett antal mediemoment. Den fiktiva TV-kanalen TV 16 sände ett antal nyhetsinslag, där deltagarna kunde följa händelseutvecklingen och omvärldens reaktioner på det allt mer spända läget.

– Vi har en studio som är lik de som finns på SVT och TV 4. Sändningarna ska efterlikna, så långt som möjligt, riktiga nyhetssändningar, berättar Sven-Åke Haglund som är producent för TV 16.

Göteborgs skärgårdsbataljon, även kallad 43:e hemvärnsbataljonen, arrangerade en presskonferens tillsammans med polisen och kommunen.

– Det är viktigt att skapa en bra relation med media. Du kan vara den kontaktperson som media vänder sig till när de har frågor men du kan också använda media för att få ut ditt eget budskap. I övningen samverkade vi med polisen och kommunen och genomförde en pressträff tillsammans. Det signalerar att vi jobbar tillsammans för att lösa situationen vilket skapar trygghet och förtroende, säger Maria Löfström, som är informationsbefäl på 43:e hemvärnsbataljonen.

Sista övningsdagen fick bataljonsstaberna ägna åt att utvärdera sina egna insatser och vad de tyckte om övningens upplägg. Inför nästa års Geltic Bear planerar övningsledningen på Hemvärnets stridsskola att göra vissa justeringar i scenariot.

Geltic Bear genomförs på Ledningsregementet i Enköping och hålls två gånger om året, respektive bataljonsledning deltar vartannat år.

– Vår viljeinriktning inför Geltic Bear 2020 är att få med oss 40:e hemvärnsbataljonen. Det skulle vara värdefullt för då är alla våra bataljoner samlade, säger Agne Gustavsson, stabschef vid Militärregion Väst.

Peter Hederstedt ser med spänning fram emot att träffa bataljonerna vid andra övningar och i deras olika områden.

– Under övningen fick jag en mycket positiv bild av och ett förtroende för våra bataljonsstaber. Jag fick också möjligheten att börja bygga en personlig relation med bataljonscheferna, vilket är en framgångsfaktor.