Ammunitionsröjare utbildas

Swedecs utbildningar har rivstartat

Hösten har kommit till Höglandet med efterlängtat regn och terminsstart för utbildningarna vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö.

Bilden visar två soldater som övar "Spaning längs väg" med minsökare.
Spaning längs väg, en bild från tidigare kurs 2015. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar Fredrik Peedu, utbildningschef vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, står framför en utsmyckning av en rysk flygbomb. I bakgrunden Swedecs huvudbyggnad.
Fredrik Peedu, utbildningschef vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, står framför en utsmyckning av en rysk flygbomb. I bakgrunden Swedecs huvudbyggnad. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en genomgång för kursdeltagarna i grundutbildningen ammunitions- och minröjningsverksamhet vid Swedec.
Genomgång för kursdeltagarna i grundutbildningen ammunitions- och minröjningsverksamhet vid Swedec. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en elev i grundkursen lär sig att bygga schakt vid ammunitionsröjning.
Elev i grundkursen lär sig att bygga schakt vid ammunitionsröjning. Foto: Sara Johannesson/Försvarsmakten
Bilden visar växtbearbetning vid platslagd minering under pågående grundkurs.
Växtbearbetning vid platslagd minering under pågående grundkurs. Foto: Eric Brose/Försvarsmakten

I dagsläget bedriver skolan vid Swedec parallellt fyra kurser: Den grundläggande ammunitionsröjningsledarutbildningen (AmröjL utb.) med elever från armén och marinen, den grundläggande kursen i att röja IED (improviserat tillverkade bomber) och kursen ”Spaning längs väg med sensorer” som en del i missionsutbildningen för det förband som står på tur att rotera ned till Mali, MALI 07 samt en fördjupningskurs, som är på försök, avseende flygfälld ammunition.

Fredrik Peedu, utbildningschef vid Swedec berättar med inlevelse om de utbildningar som pågar.
– Jag är stolt över mina medarbetare som med knappa resurser levererar kurser med bredd och kvalité. I vår verksamhet kan vi inte ta några genvägar.

Upptäcka och oskadliggöra

De elever som genomför sin AmröjL-utbildning får en bred utbildning i allt från grundläggande ammunitionslära till olika tekniker att upptäcka, klassificera och oskadliggöra ammunitionseffekter. Kursen pågår under 17 veckor och är en gemensam grund för alla som väljer att specialisera sig inom funktionen ammunitionsröjning på land. Flottans ammunitionsröjningsdykare läser också denna kurs, som en del i sin specialistofficersutbildning.

Den grundläggande kursen i att röja IED (improviserat tillverkade bomber) är en kurs som bygger på att eleverna redan har utbildning och praktik efter genomförd AmröjL-utbildning. Kursen omfattar tekniker och uppträdande från motståndare i såväl nationellt som internationellt sammanhang.

Inför utlandsuppdrag

Kursen ”Spaning längs väg med sensorer” är en del av missionsutbildningen som ges till personal i de förband som ska på internationell tjänstgöring i miljöer med en hotbild som innehåller vägbomber och andra typer av improviserat tillverkade bomber.
– Kursen är lika mycket en färdighetsutbildning som en kurs där attityd och uppträdande på stridsfältet tränas, förklarar Fredrik Peedu.

Samarbete med Flygvapnet

Försökskursen i röjning av flygfälld ammunition är under utveckling och genomförs i samverkan med flygvapnet, som står i begrepp att göra ett större återtagande av kompetens att kunna hantera såväl blindgångare som att med egna resurser kunna röja flygfälld ammunition på flygbaserna.

– De praktiska momenten på kursen har genomförts på övningsområdet i Vidsel, med gott resultat där utrangerade skarpa sjunkbomber fingerade flygbomber. Kursen avslutas med en intressant holländsk föreläsare som redogör för hur man i Nederländerna hanterar alla de flygbomber som alltjämt finns i marken från andra världskriget, avslutar Fredrik Peedu.